การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๑ ครั้งที่ ๑

 • photo , 1477x1108 pixel , 153,942 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 121,881 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 101,726 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 118,823 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 153,942 bytes.
 • photo , 1353x523 pixel , 121,367 bytes.
 • photo , 1000x662 pixel , 59,654 bytes.

การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๑ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom และจาก สปสช.๑๑ สุราษฎร์ธานี ผ่านไปด้วยดี

ขอบคุณคณะอนุกรรมการที่เข้าร่วมทุกท่าน รวมถึงทีมเลขานุการร่วม รวมทั้งสิ้น ๙ ท่าน

มีผลสรุปสำคัญดังนี้

๑)จำนวนผู้สมัครกขป.ในประเภทผู้แทนองค์กร กลุ่ม ชมรม หรือเครือข่าย ที่ส่งใบสมัครผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและเอกสารประกอบ รวมทั้งสิ้น ๗๒ คน กระจายอยู่ในทุกจังหวัดของเขต ๑๑ ได้แก่ กระบี่ ๘ คน  ชุมพร ๔ คน นครศรีธรรมราช ๑๕ คน  พังงา ๗ คน ภูเก็ต ๓ คน ระนอง ๘ คน  สุราษฎร์ธานี ๒๖ คน และปทุมธานี ๑ คน

ทีมเลขาจะรวบรวมรายชื่อส่งให้กับ สช. เพื่อประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒)นัดหมายประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ช่วงเช้า จัดประชุมเพื่อให้ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ๙ ประเภท ได้ตัดเลือกกันเอง โดยจัดประชุมในรูปแบบ on line ผ่านระบบ zoom

จากนั้นจะสรรหา กขป.ในประเภทผู้แทนองค์กร กลุ่ม ชมรม หรือเครือข่าย โดยทีมเลขาจะสำเนาเอกสารใบสมัคร ผลงาน พร้อมแบบฟอร์มลงคะแนนตามเกณฑ์ให้กับคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า โดยจัดประชุมในรูปแบบ on line ผ่านระบบ zoom และ on site

Relate topics

« 8093
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง