"กขป.เขต 12 จับมือภาคีทำแผนประสานการขับเคลื่อนปี 2566"

 • photo , 1280x960 pixel , 107,838 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 104,803 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 128,068 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 111,220 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 111,365 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 159,639 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 179,992 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 152,186 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 116,254 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 135,972 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 131,960 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 143,668 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 152,577 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 150,236 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 149,349 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 102,451 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 139,893 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 103,971 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 78,819 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 111,458 bytes.

"กขป.เขต 12 จับมือภาคีทำแผนประสานการขับเคลื่อนปี 2566"

วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประสานภาคีเครือข่าย 5 ประเด็นร่วมจัดทำแผนประสานการขับเคลื่อนงานปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเซาน์เทิร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วม 96 คนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาคเช้าจัดประชุมกลุ่มย่อย 3 ประเด็น ได้แก่ การรับมือโควิด-19 บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง สุขภาวะแม่และเด็ก ภาคบ่าย 2 ประเด็น ได้แก่ สุขภาวะกลุ่มชาติพันธ์และเปราะบางทางสังคม เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ

กระบวนการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกนำเสนอความเป็นมาและแนวคิดของการดำเนินงานคณะกรรมการเขตฯ (กขป.)เขต 12 โปรแกรมเมอร์นำเสนอระบบสารสนเทศกลางที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายประเด็น ให้สมาชิกใหม่สมัครสมาชิกและบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการงบปี 66 ระบบสารสนเทศนี้จะทำให้หน่วยงานต่างๆเห็นภาพรวมของงานประเด็น เห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยกำหนดสุขภาพต่างๆ และเป็นฐานให้สามารถนำไปประสานการทำงาน บูรณาการงานร่วมกัน

ระบบสารสนเทศกลางนี้ นำเสนอผ่าน https://www.ahsouth.com/paper/1548 โดยมีฐานการดำเนินงานอยู่ที่ https://www.happynetwork.org/org/891 ที่จะอำนวยความสะดวกให้ภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะภาคประชาสังคม ใช้ประโยชน์ ข้อมูลที่นำเสนอจะเป็นทั้งเครื่องมือช่วยเอื้อในการดำเนินงานโครงการ และสามารถดึงข้อมูลมานำเสนอในเว็บกลางของเขตฯอีกด้วย

ช่วงที่สอง แบ่งกลุ่มย่อยรายประเด็น คืนข้อมูลจากระบบสารสนเทศกลาง ประกอบด้วย สถานการณ์ปัญหา เป้าประสงค์ จำนวนโครงการต่อพื้นที่ รูปแบบกิจกรรมของแต่ละองค์กร กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ งบประมาณและแหล่งทุน สมาชิกร่วมแลกเปลี่ยน เสนอแนะแนวทางประสานการทำงานร่วมกันในปี 2566

โดยสรุปแล้ว การดำเนินงานสมาชิกเห็นความสำคัญของระบบข้อมูลที่จะช่วยกันเติมเต็ม บนฐานการรับรู้และสร้างความไว้วางใจในการทำงานกันและกัน ด้วยตระหนักว่ามีภาคีมีเพื่อนอีกมากที่จะมาทำงานร่วมกัน แต่ยังต้องการเวทีหรือฟอรัมกลางที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือกัน และนำบทเรียนหรือสิ่งดีๆอันเป็นดอกผลของงานสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง บางประเด็นก้าวไปถึงการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการสร้างต้นแบบการทำงานเชิงรุก การมีพื้นที่ทำงานระดับชุมชน ควบคู่กับการประสานความร่วมมือ การผลักดันเชิงนโยบาย

หลังจากนี้ทีมกลางจะได้นำผลที่ได้ไปนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการฯเพื่อร่วมเติมเต็มให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน และนำแนวทางที่ได้ไปขับเคลื่อนงานต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3488
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง