กขป.เขต 11 สานพลังทีมจัดการความรู้และทีมสื่อสารประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ปี 2566

 • photo , 1000x562 pixel , 127,363 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 71,611 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 63,650 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 82,985 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 79,497 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 90,189 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 111,906 bytes.
 • photo , 1024x576 pixel , 92,297 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 92,536 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 126,303 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 119,469 bytes.
 • photo , 1024x576 pixel , 130,940 bytes.
 • photo , 1024x576 pixel , 98,459 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 93,957 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 71,581 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 77,257 bytes.
 • photo , 2048x1153 pixel , 191,002 bytes.

วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2566  ณ โรงแรมแก้วสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

กขป.เขต 11 สานพลัง ทีมจัดการความรู้และทีมสื่อสาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ รองรับสังคมสูงวัย การจัดการขยะ เกษตรสุขภาพ และเด็กและเยาวชน

กำหนดพื้นที่ดำเนินการ วิธีการ โดยใช้ เทคนิค Social impact pathway เป็นเครื่องมือในการถอดบทเรียน แกนหลัก พร้อมเคลื่อนไปด้วยกัน ภายใต้การบูรณาการงบประมาณของภาคส่วนต่างๆ  อาทิเช่น กองทุนสิ่งแวดล้อม สมาคมประชาสังคมชุมพร สสว.10

ทั้งนี้ทีมอนุสื่อสาร ยกทัพมาบูรณาการ สอดรับกับงานอนุจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และการสื่อสารสาธารณะ ในมิติของการขยายผลองค์ความรู้ให้เกิดการนำไปใช้ของพื้นที่อื่นๆ เกิดคลังความรู้ของเขต 11 ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ และสื่อสารภาระกิจของกขป.ให้เป็นที่รู้จัก

next step : ลงพื้นที่ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของกรรมการ และ AAR ปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางกลางของเขตต่อไป

knowledge is power


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่ อบต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมเรียนรู้และถอดบทเรียน การขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ โดยมีทีมนักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดร.วิรัตน์  ทองแก้ว  ได้กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยมาช่วยส่งเสริมงานด้านกระบวนการและส่งเสริมกิจกรรม ในลักษณะโครงการวิจัย หลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการ ผลจากงานวิจัย ทางชุมชนเองได้นำมาต่อยอด โดย อสม. เป็นหน่วยที่สานงานต่อด้วยการช่วยเหลือด้านการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี


ทีมเลขานุการและทีมสื่อสารสาธารณะ กขป.เขต 11 บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8651
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง