โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจําปี 2566 สงขลา

 • photo , 1000x667 pixel , 122,548 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 104,584 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 72,336 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 78,290 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,802 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 103,373 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 92,736 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 84,420 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 89,004 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 84,597 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,765 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,008 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 61,400 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 82,516 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 85,767 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 70,297 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 78,336 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,931 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 93,918 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,379 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 109,357 bytes.

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจําปี 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พร้อมเดินหน้าขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบในพื้นที่

วันนี้ (28 ก.พ. 66) นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจําปี 2566 เพื่อยกระดับบทบาทหน้าที่และศักยภาพของแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ในฐานะตัวแทนขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบในระดับพื้นที่ พร้อมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคมมาตรา 40 สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมาย รวมทั้งเทคโนโลยีที่จำเป็นในการปฏิบัติงานประกันสังคมให้กับแกนนำเครือข่ายประกันสังคมสามารถนำไปขยายองค์ความรู้สู่แรงงานนอกระบบในระดับพื้นที่ โดยมีนายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา  กล่าวรายงานว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เครือข่ายประกันสังคมในจังหวัดสงขลา นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 อาทิ บัณฑิตแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลามีแกนน่าเครือข่ายประกันสังคม จํานวน 542 ราย ทําหน้าที่ในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน โน้มน้าวจูงใจให้กับแรงงานภาคอิสระในพื้นที่เพื่อให้เข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแกนนำเครือข่ายประกันสังคมให้มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันสังคม หลักการกลยุทธ์ การตลาด เทคนิคการถ่ายทอด เทคนิคการสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากแกนนำเครือข่ายประกันสังคมด้วยกัน จึงได้ดำเนินการจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

28 ก.พ. 66

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9926
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง