ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 • photo , 1000x750 pixel , 115,078 bytes.
 • photo , 1536x2048 pixel , 171,083 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 122,027 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 66,201 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 116,848 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 101,013 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 96,292 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 136,356 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 113,661 bytes.

"ความร่วมมือกับ อบจ.สตูล"

วันที่ 7 มีนาคม 2566 กขป.เขต 12/มูลนิธิชุมชนสงขลา หารือความร่วมมือกับนายกอบจ.สตูล แกนนำ 4pw สตูล ทีมงานกองสาธารณสุข/กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล

นำเสนอระบบเยี่ยมบ้าน iMed@home ในการเก็บข้อมูลประชากรกลุ่มเปราะบาง แลกเปลี่ยนซักถามข้อสงสัยการใช้งาน รวมถึงแนวทางความร่วมมือการทำงาน มีข้อสรุปดังนี้

1)ระยะสั้น นายกอบจ.ต้องการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของอบจ. โดยใช้ระบบเยี่ยมบ้านของ imed@home เก็บข้อมูลแบบกระชับเพื่อสนับสนุนการทำงาน วางเป้าหมายข้อมูลประชาชนจากหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีราว 300 แห่ง โดยทีมงานจะหารือภายในกำหนดเป้าหมายข้อมูลที่ต้องการ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ พมจ. สสจ. มาหารือความร่วมมือ

ร่วมวางแผนพัฒนาครูก. ที่จะมาอบรมอสม.หมู่บ้านละ 2 คน จำนวน 500-600 คน เป็นคนช่วยเก็บข้อมูล นัดหมายอีกครั้ง 17 มีนาคม 13.30 น.

2)วางพื้นฐานการทำงานเชื่อมโยงกับงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด นำระบบข้อมูลกลางจากสงขลามาใช้งาน เพื่อประสานการทำงานในภาพจังหวัด

Relate topics