ความคืบหน้า "ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและภาคีเครือข่าย"

 • photo , 1000x750 pixel , 132,601 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 123,100 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 112,828 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 103,747 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,895 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 92,646 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 92,535 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 166,118 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 202,555 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 116,871 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 143,914 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 88,960 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 113,659 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 173,469 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 197,397 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 159,301 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 147,965 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 137,982 bytes.

วันที่  17 มีนาคม 2566 ประชุมร่วมกับ อบจ.สตูล  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด รองนายแพทย์สสจ. ผอ.รพ.อำเภอ สสอ.ในพื้นที่จังหวัด พมจ. กรรมการกขป.เขต 12 ที่อยู่ในจังหวัดสตูล มูลนิธิชุมชนสงขลา/โปรแกรมเมอร์ โดยมีนายกอบจ.สตูลเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.สตูล

หารือการพัฒนาระบบข้อมูลกลางของอบจ.สตูลเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า 1.5 แสนคน

โดยนำเสนอตัวอย่างระบบข้อมูลเยี่ยมบ้าน iMed@home กับการบูรณาการงานข้อมูลกลางของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา

ที่ประชุมเห็นชอบ

1)การพัฒนาระบบข้อมูลกลางสนับสนุนการทำงานของอบจ.สตูล ลดช่องว่าง ข้อมูลใครข้อมูลมัน ดึงมาใช้ยาก ต้องการทำระบบกลางและเป็นปัจจุบัน เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างอบจ. พมจ. สสจ. นำข้อมูลที่มีในระบบมาเชื่อมโยงการทำงาน ตั้งแต่ข้อมูลบุคคล....ข้อมูลพื้นฐาน MOU ความร่วมมือ 14 องค์กร เพื่อให้เกิดผลในเชิงนโยบาย เปิดช่องทางดึงข้อมูลมาสู่ระบบกลาง โดยมีอบจ.สตูลเป็นเจ้าภาพ

2)ทางเลือกระยะสั่้น ร่วมมือกับมูลนิธิชุมชนสงขลาและกขป.เขต 12 ใช้ server ของมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นจุดพักข้อมูล หลัง MOU กับกองทุนฟื้นฟูฯสงขลาแล้วค่อยใช้คลาวด์ของกระทรวงดิจิตอล การขับเคลื่อนในสตูล MOU กันแล้วจัดตั้งคณะทำงาน ดึงทีมโปรแกรมเมอร์ของหน่วยงานความร่วมมือ พัฒนา API ในการส่งต่อข้อมูลมาสู่ระบบกลาง ออกแบบการทำงานให้ครบวงจร

3)พัฒนาแบบสอบถามสั้นๆ ข้อมูลเฉพาะด้านที่ต้องการเก็บเพิ่มเติม(หากมี)...อบรมการใช้ iMed@home จัดเก็บโดยอสม. 500 คน หรือท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ข้อมูลจาก iMedจะถูกส่งเข้าไปรวมกับหน่วยงาน ณ ระบบกลาง

หลังจากนี้ นำเสนอโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน 31 มีนาคม 2566

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0398
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง