กลุ่มรักจังสตูลและภาคีพัฒนา จัดเสวนาสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 10 “สุขสตูล 10 ประการบนแผ่นดินอุทยานธรณีโลก”

 • photo , 1080x720 pixel , 125,469 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 67,573 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 101,866 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 111,002 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 168,252 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 89,436 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 83,983 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 106,248 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 87,573 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 110,056 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 119,475 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 75,129 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 103,626 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 116,059 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 82,394 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 127,516 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 73,861 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 174,350 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 162,106 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 143,582 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 143,582 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 139,505 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 139,505 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 123,698 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 132,469 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 140,987 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 116,257 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 122,252 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 85,894 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 93,356 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 94,505 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 111,296 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 114,638 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 76,439 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 121,568 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 101,902 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 116,855 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 145,811 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 160,910 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 158,284 bytes.

กลุ่มรักจังสตูลและภาคีพัฒนา จัดเสวนาสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 10 “สุขสตูล 10 ประการ บนแผ่นดินอุทยานธรณีโลก”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านเกตรี ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมรับฟังข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดสตูล ในหัวข้อการเสวนาสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 10  “สุขสตูล 10 ประการ บนแผ่นดินอุทยานธรณีโลก”

โดยมี สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ ประธานคณะจัดงานสมัชชา คนสตูล ครั้งที่ 10 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดสตูล ประกอบด้วย

1.ทำการประมงที่รับผิดชอบ สู่ทะเลยั่งยืน

2.คุณภาพชีวิตมั่นคง มีสิทธิเท่าเทียมในที่ดินที่อยู่อาศัยและสวัสดิการ

3.เกษตรกรยั่งยืน สู่วิถีสตูลสีเขียวและความมั่นคงทางอาหาร

4.ท่องเที่ยวบนความงามของฐานระบบนิเวศอุทยานธรณีโลก

5.สร้างการศึกษาทางเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลง

6.เคารพสิทธิกลุ่มชาติพันธ์ คนต้องเท่าเทียมกัน ไร้ความเหลื่อมล้ำ

7.สร้างสรรค์งานศิลป์ สานสังคมพหุวัฒนธรรม

8.เข้าถึงระบบสุขภาพ สุขภาวะและการบริโภคที่ปลอดภัย

9.ตื่นรู้ เตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติและร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม

10.ปลุกพลังพลเมืองสร้างท้องถิ่นก้าวหน้าและจังหวัดจัดการตนเอง

โดยยื่นกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว และจะมีการยื่นให้กับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลทุกพรรค พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ของพรรคการเมืองเหล่านั้นต่อการพัฒนาจังหวัดสตูลในอนาคตด้วย


สมัชชาคนสตูล โดย กลุ่มรักจังสตูล เกิดขึ้นในปี 2553 เป็นการประสานความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาสังคม และภาครัฐในท้องถิ่น ที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดสตูล โดยศักยภาพและวิถีคนสตูล เป็นรูปแบบเวทีการนำเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ ต่อหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักคิดที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์เจตจำนงของคนสตูลทั้งจากฝ่ายที่ดำเนินงานเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นต่างๆ


ขอบคุณภาพ-ข่าว: ภาสินี  จันทจักษุ / ส.ปชส.สตูล

ชมคลิป
Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8128
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง