"ประชุมทีมประธานและเลขาฯ กขป.เขต 12"

 • photo , 1000x563 pixel , 90,413 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 100,717 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 172,040 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 91,696 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 101,638 bytes.
 • photo , 1000x564 pixel , 101,639 bytes.

"ประชุมทีมประธานและเลขาฯ กขป.เขต 12"

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน รองประธานทั้ง 2 ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ และเลขานุการสธ. สปสช. และสช.ร่วมหารือแนวทางดำเนินการงานในระยะต่อไป ณ ห้องประชุมสนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต 12

1)ความร่วมมือการพัฒนาระบบข้อมูลกลางกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการ วางเป้าจะ MOU ทั้ง 7 จังหวัด วันที่ 12 พค.นี้สตูลจะดำเนินการก่อน แนวทางต่อไป สปสช.กับกขป.จะประสานอบจ./กองทุนฯทั้ง 7 มา MOU ร่วมกัน ในการพัฒนาระบบนั้นขยายผลจากงานของกองทุนฯสงขลาและขอขยายพื้นที่ในคลาวน์ของกระทรวง DE ให้กับ 7 จว.ดำเนินการ จุดเน้นระยะแรก ให้สามารถดำเนินการได้ทุกจังหวัด ก่อนที่จะเชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลระดับเขตต่อไป

การพัฒนาระบบข้อมูลจะทำให้เห็นภาพรวมของงาน เห็นกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่น ลดความซ่้ำซ้อน ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ และทำให้เกิดประสิทธิภาพงบประมาณ

2)การพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง ให้พัฒนาระบบต่อไปเพื่อให้สามารถสะท้อนข้อมูลภาพรวมของแต่ละประเด็น ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร พร้อมวิเคราะห์ช่องว่างที่จะเติมเต็มระบบ รวมถึงการพัฒนาระบบวัดผลปลายทางเพื่อให้สามารถตอบสนองการทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกัน

3)เตรียมการประชุมกขป.ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสตูล มีวาระพิจารณาเรื่องความร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยผ่านโครงการ success การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กระทบต่อเมืองและกลุ่มเปราะบาง

ทีมเลขาร่วมจะนัดประชุมนอกรอบเพื่อแบ่งบทบาทการทำงานร่วมกันอีกครั้ง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 6218
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง