ความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลกลางประชากรในพื้นที่จังหวัดสตูล

 • photo , 1000x563 pixel , 108,805 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 62,283 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 78,493 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 201,506 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 91,120 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 132,618 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 130,501 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 71,218 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 94,509 bytes.

"MOU งานข้อมูลกลางจังหวัดสตูล"

วันที่  12 พฤษภาคม 2566 อบจ.สตูลและกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล เป็นแม่งานชวนเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ 15 องค์กรร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลกลางประชากรในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัด

โดยมีตัวแทนคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 มูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมลงนามความร่วมมือ

ข้อมูลที่นำเข้าจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการเข้าถึงบริการ และความต้องการของคนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยระยะเฉียบพลัน

ในช่วงต้น มูลนิธิชุมชนสงขลาและโปรแกรมเมอร์ของกองทุนฯสงขลา นำบทเรียนและแนวทางของการพัฒนาระบบข้อมูลกลางของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาไปแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัย การนำข้อมูลเข้าระบบ ร่วมตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่ายที่ร่วมลงนาม อาทิ สสจ. พมจ. ผอ.รพ.แต่ละอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด ฯลฯ และมีตัวแทนสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังมาร่วมสังเกตุการณ์

หลังจากลงนามความร่วมมือแล้วจะมีการจัดตั้งคณะทำงานชุดเล็ก กำหนดเป้าหมาย การจัดระบบข้อมูลที่ต้องการ และ MOU ร่วมกันกับอบจ.ทั้ง 7 จังหวัดเพื่อการขอใช้พื้นที่คลาวน์ของกระทรวงดิจิตอลร่วมกัน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0419
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง