"พื้นที่-เป็นฐาน ประชาชน-เป็นศูนย์กลาง"

 • photo , 1000x563 pixel , 109,270 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 108,705 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 110,639 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 115,937 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 122,711 bytes.
 • photo , 1000x564 pixel , 122,994 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 132,395 bytes.

"พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง"

อบจ.เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถถักทอเชื่อมโยงงานระดับพื้นที่ เป็นเจ้าภาพในการทำงานตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไปถึงคุณภาพชีวิต เช่นเดียวกับพมจ.ที่ดูแลงานด้านสังคมให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ

ทั้งสองส่วนนี้ทำงานในพื้นที่เดียวกันระดับจังหวัด ด้านหนึ่งต้องสนองตอบภาระกิจนโยบายส่วนกลางหรือนโยบายทางการเมืองที่ได้หาเสียงไว้ แต่อีกภารกิจหนึ่งยังสามารถเชื่อมประสานภาคีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดในฐานะต่างเป็น "หุ้นส่วนทางสังคม" ต่อกัน

สงขลาเป็นจังหวัดใหญ่ มีหน่วยงานส่วนภูมิภาคจำนวนมาก ยังไม่นับส่วนท้องถิ่นท้องที่ ภาควิชาการ เอกชน ประชาสังคมอีกมากมาย เหล่านี้คือทุนทางสังคมสำคัญ การทำงานร่วมกันจึงจำเป็นที่จะต้องมี "เครื่องมือ" หรือ "กระบวนการ" ที่ดีในการสานพลังกันและกันด้วย

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2566) ภาคเช้าไปร่วมกับอบจ.สงขลาที่ส่งงาน "ศูนย์สร้างสุขชุมชน" เข้าประกวด ภาคบ่ายร่วมกับพมจ.หารือการทำโครงการนำร่องระดับจังหวัดที่ต้องประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ก็เห็นมิติการทำงานแบบการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเช่นนี้ทั้งสององค์กร

การกำหนดเป้าหมายร่วม แล้วแยกกันดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ บางเป้ามีการทำงานร่วมกัน บางเป้าแยกกัน ทั้งหมดนี้ควรจะมีระบบสนับสนุนกลางบางอย่างที่ควรสร้างขึ้นมารองรับ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับแต่ละภาคีที่กำลังดำเนินกิจกรรม อาทิ open data แผนงานโครงการต่างๆในแต่ละปีที่กำลังจะดำเนินการ หรือกำลังดำเนินการ เรามีกองทุนจำนวนมากกว่าร้อยกองทุน ต่างก็ลงมาดำเนินการในพื้นที่ แต่ไม่มีระบบกลางที่จะประมวลให้เห็นภาพรวม หรือเห็นภารกิจที่เชื่อมโยงกันและกัน

เป้าร่วม แผนงานร่วม กิจกรรมร่วม บวกกับกลไกกลาง ข้อมูลกลาง กติกากลาง บนฐานประโยชน์สาธารณะ จึงเป็นทิศทางสำคัญที่ควรนำมาใช้

เรียนรู้และพัฒนา ทดลองทำ ทำแล้วประเมินผล ประเมินแล้วปรับปรุง วงจรการพัฒนาจึงจะต่อเนื่องหมุนเกลียวไม่สิ้นสุด

ชาคริต โภชะเรือง  เลขานุการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12

บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1549
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง