โครงการคาราวานโรงเรียนปลอดภัย “รู้ รอด และปลอดภัย” ชวนเรียนรู้ภัยคุกคาม 9 ประเภท

 • photo , 2048x1365 pixel , 136,201 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 162,897 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 158,959 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 108,368 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 113,838 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 183,820 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 189,405 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 131,565 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 126,258 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 136,462 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 142,971 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 163,684 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 197,351 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 96,408 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 178,778 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 202,043 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 125,055 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 183,517 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 99,417 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 125,305 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 155,629 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 135,009 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 129,664 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 128,742 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 133,039 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,734 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 197,716 bytes.

1-2 ปีแรก พัฒนาหลักสูตร สร้างคน ออกแบบเครื่องมือ วันนี้ผลลัพธ์และผลผลิต ลงสู่ชุมชน โรงเรียน และเด็ก ๆ กับคาราวานโรงเรียนปลอดภัย “รู้ รอด และปลอดภัย”

หลักสูตรที่มีคนที่พร้อม เครื่องมือที่ใช่ ได้ใช้ประโยชน์  กิจกรรมคาราวานยกทีมไปโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนากับกิจกรรมที่ชวนนักเรียน เรียนรู้ภัยคุกคาม 9 ประเภท

(1) ยาเสพติด

(2) ค้ามนุษย์

(3) ภัยพิบัติ

(4) อุบัติเหตุ

(5) โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

(6) ภัยฝุ่น PM 2.5

(7) ภัยความรุนแรง (อาชญากรรมไซเบอร์ รวมถึง

(9) การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน

โดยกิจกรรมที่มีการนำเครื่องมือ คู่มือ สื่อบอดร์ดเกมส์ที่กลุ่มลูกเหรียง ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาได้ขึ้น นำมาใช้ เพื่อชวนนักเรียน เรียนรู้ “การรับมือภัย รูปแบบต่าง ๆ”

8 พี่ใจดี ที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรม พูดเป็นเสียงเดียวกัน ว่า “เป็นโอกาสเดียว ที่ได้ใช้ทักษะและศักยภาพของตัวเอง ในการนำ ความรู้ที่มี ความสามารถ และประสบการณ์สื่อสาร/ถ่ายทอดให้กับน้องๆ ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง  มันคือความสุข และโอกาสที่จะได้เห็นตัวเองเติบโตขึ้น”

สามารถติดตามพวกเรา ทีมลูกเหรียง + พี่ใจดี ต่อได้ กับ “กิจกรรมคาราวานโรงเรียนปลอดภัย” เฮฮฮฮ เฮ้

#สสส.

#ECHO

#ECHO2

#ECHOProject

#กลุ่มลูกเหรียง

#องค์การช่วยเหลือเด็ก

#EU

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ กลุ่มลูกเหรียง

Relate topics