"ประชุมทีม กขป.เขต 12 ชุดเล็ก"

photo  , 1706x960 pixel , 135,331 bytes.

"ประชุมทีม กขป.เขต 12 ชุดเล็ก"

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)ชุดเล็ก ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการ เลขานุการ และผู้แทนกรรมการเชิงพื้นที่/ประเด็น ผ่านระบบประชุมทางไกล มีวาระสำคัญดังนี้

1)รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในรอบสองเดือน

2)การเตรียมการประชุมกขป.ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

3)การดำเนินกิจกรรมในช่วงเดือนกันยายน

ข้อสรุปสำคัญ

1.ที่ประชุมร่วมเติมเต็มข้อมูลเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนการทำงานกับอีก 12 เขตในวันที่ 30-31สิงหาคม โดยเฉพาะในส่วนที่จะต้องปรับปรุง และมุมที่เป็นจุดเด่นของเขต

2.การประชุมกขป.ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 จะมีขึ้นวันที่ 19 กันยายน เวลา 09.00-14.00 น. สถานที่(สงขลา)จะประสานอีกครั้ง

วาระสำคัญ คือการรายงานความก้าวหน้า นำเสนอความร่วมมือกับงานสร้างสุขภาคใต้ โดย นายประดิษฐ์ นิจไตรรัตน์ เลขาในส่วนของสสส. และอ.ไพฑูรย์ ทองสม ต่อด้วยการประมวลภาพรวมการทำงานของกขป.เขต 12 ที่ผ่านมา โดยนายชาคริต โภชะเรือง เลขานุการ และกขป.ที่เกี่ยวข้องกับงานประเด็นช่วยกันรายงานความก้าวหน้าของงาน(บทบาท/ภารกิจ ผลการประสานการขับเคลื่อน/การขับเคลื่อนงาน/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป) ในส่วนนี้ให้แจ้งกับกขป.ล่วงหน้าเพื่อเตรียมข้อมูลมานำเสนอ

วาระพิจารณาจะเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ Open Data โดยก่อนให้ข้อเสนอแนะ ทีมกลางจะนำเสนอระบบสารสนเทศที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการและใช้งานมาระดับหนึ่งแล้ว ให้กขป. และทีมงานที่ดูแลเรื่องแผนงานโครงการ ได้เติมเต็มข้อมูลและลองใช้งาน เพื่อเสนอแนะการพัฒนาต่อไป

ที่ประชุมเสนอให้ดำเนินการประชุมกขป.ที่เกี่ยวข้องในส่วนของกขป.กับเครือข่ายให้ชัดเจนอีกด้วย

3.แนวทางดำเนินงานปีต่อไป เน้นการพัฒนาความร่วมมือระดับจังหวัด/กขป.จังหวัด โดยมีระบบสารสนเทศกลางนี้ช่วยสนับสนุนการประสานการขับเคลื่อน

4.กิจกรรมในช่วงกันยายน จะมีการประชุมที่จังหวัดยะลาในส่วนของงานปัจจัยเสี่ยง/อาหาร/กองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อสร้างความพร้อมการทำงานร่วมกับกขป.ระดับจังหวัด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7832
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง