Health Protect สร้างสรรค์ไอเดียของคนรุ่นใหม่ลดปัจจัยเสี่ยง ภายใต้โครงการ ป้องกันเด็กไทยไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า (PROTECT NEW GEN) พื้นที่ภาคใต้

  • photo  , 1000x584 pixel , 126,047 bytes.
  • photo  , 1000x667 pixel , 141,405 bytes.
  • photo  , 1000x745 pixel , 85,633 bytes.
  • photo  , 1000x667 pixel , 111,795 bytes.

ม.ทักษิณ ลงนามความร่วมมือ สสส. ขับเคลื่อนสานเสริมพลังภาคีเพื่อร่วมรังสรรค์นวัตกรรมป้องกันปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ป้องกันเด็กไทยไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า (PROTECT NEW GEN)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรยา สิทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมเสวนา “เอาพรือ! ” Health Protect สร้างสรรค์ไอเดียของคนรุ่นใหม่ลดปัจจัยเสี่ยง ภายใต้โครงการ ป้องกันเด็กไทยไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า (PROTECT NEW GEN)

พร้อมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนสานเสริมพลังภาคีเพื่อร่วมรังสรรค์นวัตกรรมป้องกันปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดย ร่วมกับสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สน.1)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยคุณรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ และศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว (สื่อยกกำลังสุข) โดยคุณฮาริส  มาศชาย  และมหาวิทยาลัยทักษิณ  ณ ลานชั้น 1 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมระดมความคิดเห็นของคณะทำงานรวมกับภาคี เพื่อออกแบบกิจกรรมและรูปแบบการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ พร้อมวิเคราะห์ สถานการณ์ที่เชื่อมกับปัญหาวิกฤติและ สถานการณ์ในปัจจุบัน  พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ ภาคใต้ เพื่อการออกแบบกลยุทธ์ ในการดำเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน สสส. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สน.1)  ผู้บริหาร บุคลากรและตัวแทนนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะทำงานโครงการ ตัวแทนภาคีที่เกี่ยวข้อง


ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอฉากทัศน์ “เรื่อง..กลุ้ม ๆ ยาสูบบ้านเรา เอาพรือ! ดี”  โดย คุณฮาริส มาศชาย หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว  และช่วงเสวนาเปิดใจคุย เรื่อง “ทำพรือดี..คำถามที่ค้างคาใจ”  โดยมี ดร.บัณฑิต ทองสงฆ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้ดำเนินรายการ  ในประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันดังนี้

ประเด็น insight โลกของ GenZ  โดย นายกิตตินันท์ สหวงศ์ตระกูล และ นายอัสลัม อาลีมิง

ประเด็น Timeline ใบจาก มวนบุหรี่ บารากู่ สู่บุหรี่ไฟฟ้า สถานการณ์ ปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ โดย นพ.มัซลัน ตะเระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธารโต และ อินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพ

ประเด็น ออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้โดนใจ GenZ  โดย ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ที่ปรึกษาโครงการ

และกิจกรรมช่วงเปิดไอเดียแลกเปลี่ยนสู่ทางออกของปัญหา เพื่อ Kick off การทำงานร่วมกัน  โดยการระดมความคิดเห็นจากเวทีที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วย

คุณรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สน.1) สสส.

ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสงขลา สตูล  และตัวแทนเครือข่ายภาคีในพื้นที่

ส่งท้ายด้วยการเปิดเวทีวงคุยเชิงปฏิบัติการ Think-Talk เพื่อดีไซน์กระบวนการสู่ Action plan ของคณะทำงานร่วมกับภาคี  และการนำเสนอแผน Action plan ปักหมุดพื้นที่ทำงานต่อไป

#TSUNEWS

#WeTSU

#PROTECTNEWGEN

#ป้องกันเด็กไทยไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า

#สสส.

#ศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ TSU News ข่าวมหาวิทยาลัยทักษิณ

Relate topics