"ประชุมเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา"

 • photo , 650x282 pixel , 30,588 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 44,531 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 41,710 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 35,301 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 162,360 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 104,994 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 169,358 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 163,933 bytes.

"ประชุมเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา"

วันที่ 19 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสงขลา

มูลนิธิชุมชนสงขลาในฐานะภาคี ร่วมกับพอช.ที่ได้เชิญภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทน.สงขลามาสร้างความร่วมมือภายใต้การทำงานระยะยาวในการจัดการที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยหรือคนจนเมือง

เมืองสงขลาเฉพาะในพื้นที่ทน.สงขลามี 55 ชุมชนกว่าครึ่งเป็นผู้บุกเบิกเข้ามาอาศัยในพื้นที่ มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่ไปแอบอิงอยู่ในที่การรถไฟบ้าง ธนารักษ์บ้าง เจ้าท่าบ้าง เอกชนบ้าง เป็นปัญหาร่วมของคนที่นี่ พอช.เองได้เข้ามาหนุนเสริมชุมชนอย่างต่อเนื่อง ช่วงสถานการณ์โควิด-19 บวกกับนโยบายการทำงานใหม่ที่ต้องการขยายเครือข่ายสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ จึงประสานเครือข่ายเข้ามาทำงานร่วมกัน

การประชุมครั้งนี้เป็นเสมือนการก่อตัวการทำงานใหม่ของเมือง ในนามเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา โดยมี 13 ชุมชนที่ได้รับงบในช่วงโควิด+5 ชุมชนใหม่ เครือข่ายชุมชนริมคลองสำโรง ทน.สงขลา(กองสาธารณสุข/กองสวัสดิ์/กองช่าง) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ม.ราชภัฎ(รวมม.ทักษิณ มทร.ศรีวิชัย) สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ มูลนิธิชุมชนสงขลา สมาคมอาสาสร้างสุข พอช.ร่วมกันดำเนินการ ได้ประชุมร่วมกำหนดแนวทางทำงาน

1.ในเชิงกลไกขับเคลื่อน ให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานระดับเมือง โดยมีรองนายกอำพล ทน.สงขลาเป็นประธาน มีกองเลขา(ทีมประสานงานและการเงิน)ขององค์กรชุมชน ประชุมเดือนละครั้ง ร่วมกำหนดแนวทางและสนับสนุนการดำเนินงาน โดยระยะแรกยังไม่แต่งตั้งเป็นทางการจนกว่าทุกอย่างจะเข้าระบบ

2.การประชุมแต่ละครั้งจะมีวาระหลัก ได้แก่

-วาระแจ้งเพื่อทราบ อาจเป็นการแนะนำองค์กร/กฏหมาย/แนวปฎิบัติ/ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน

-วาระรับรองรายงานการประชุม

-วาระสืบเนื่องจากการประชุม นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานของ 13 ชุมชนให้มีตัวแทนมานำเสนอชุมชนละ3-5 นาที

-วาระเพื่อพิจารณา ครั้งหน้าจะเป็นการนำเสนอแผนการสำรวจข้อมูล การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ และพื้นที่นำร่องในการทำงานร่วมในปี 65 โดยนัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 09.00-12.00 น.

3.แผนระยะสั้น 19 คค.-18 พย.64

3.1 จัดประชุมร่วมกับ 8 ชุมชนริมคลองสำโรง+5 ชุมชนเป้าหมายใหม่ ที่ไม่ได้อยู่ใน 13 ชุมชนที่ได้รับงบสนับสนุน เพื่อร่างแผนการสำรวจข้อมูล การพัฒนาศักยภาพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระยะยาว

3.2 ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา พัฒนาศักยภาพตัวแทนชุมชนและเยาวชน (ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1 ต่อชุมชน) การใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home ในการเก็บข้อมูลการเยี่ยมบ้าน และการใช้สื่อ

3.3 นัดแกนนำ 13 ชุมชนพัฒนาศักยภาพ จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกับรับสมัครชุมชนนำร่องที่จะดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

ทั้ง 3 กิจกรรมนำร่างแนวทางมารายงานและขออนุมัติในที่ประชุมใหญ่อีกครั้ง

4)แผนระยะยาว

-ด้านที่อยู่อาศัย ชุมชนจะสำรวจข้อมูล นำข้อมูลมารับรองกันในที่ประชุมใหญ่ แล้วจัดทำแผนงานแก้ปัญหา

-ด้านความเข้มแข็งของชุมชน เตรียมพร้อมพัฒนากลไก การออมทรัพย์ การบริหารจัดการ การทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต/แผนสุขภาพ โดยบูรณาการความร่วมมือด้วยกัน

-ด้านระบบข้อมูล เชื่อมโยงงานที่อยู่อาศัยทั้งจังหวัดร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9781
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง