"เวทีสร้างความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตพื้นที่สตูล”

 • photo , 1000x750 pixel , 138,861 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 175,990 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 187,987 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 125,411 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 183,716 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 183,117 bytes.

"เวทีสร้างความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต”

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ  ห้องประชุมนกน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สตูล

เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนประกอบด้วย นางสาวศิริมา ซื้อหา หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน และเจ้าหน้าที่สำนักงานภาคใต้ หารือร่วมกับ นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน และพี่น้องขบวนองค์กรชุมชนในจังหวัดสตูล

ร่วมหารือการขับเคลื่อนงานแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต รีเช็คข้อมูลพื้นที่ ที่มีสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม แออัด และมีปัญหาทางด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม อยู่ในที่ดินตนเอง ที่เจ้าท่าและป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติ ที่ดินทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ที่ดินรัฐอื่นๆ ไว้เบื้องต้น

เพื่อนำไปสู่การออกแบบจัดตั้งกลไกคณะทำงานในการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสตูล โดยมีจังหวะก้าวในการขับเคลื่อนงานดังนี้

1.ทบทวนข้อมูล ทำแผนพัฒนาพื้นที่ จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ (ระดับตำบล จังหวัด และนโยบาย)

2.เสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสตูล ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้

3.สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการแต่ละพื้นที่ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9781
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง