"ระบบข้อมูลกลางเพื่อคุณภาพชีวิตประชากร"

 • photo , 858x1907 pixel , 144,602 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 149,624 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 71,372 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 95,525 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 80,368 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 124,917 bytes.

"ระบบข้อมูลกลางเพื่อคุณภาพชีวิตประชากร"

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔  DGA หรือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. ประสานงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด/อบจ.สงขลา ชวนสสจ. พมจ.มูลนิธิชุมชนสงขลา หารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลกลางเพื่อลดช่องว่างการทำงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยใช้ประชากรเป็นฐาน(ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่อยู่ในครอบครัวเปราะบาง) ทีม DGAได้เห็นระบบฐานข้อมูลกลางที่กองทุนฯและเครือข่ายร่วมกันดำเนินการอยู่ ซึ่งผ่านการพัฒนาร่วมกันมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ดำเนินการกับกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง สอดคล้องกับเป้าหมายงานที่ทาง DGA กำลังจะดำเนินการ ต้องการนำไปขยายผลให้กับพื้นที่อื่นๆ จะเป็นอีกตัวแบบกรณีศึกษาที่สามารถนำไปเรียนรู้ ต่อยอดกันได้

จุดเด่นของระบบกลางนี้เกิดขึ้นจากผู้ที่เกี่ยวข้องนำประสบการณ์และศักยภาพมาเชื่อมโยงร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยคำนึงถึงการทำงานที่แต่ละองค์กรมีอยู่ ไม่สร้างภาระงานที่เพิ่มขึ้น การเชื่อมโยงข้อมูลจะทำให้เกิดประโยชน์ในการนำข้อมูลมาจัดทำแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สุดแล้วประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยเสริมหนุนการทำงาน สร้าง Paltform กลางรองรับ นำ Data ของแต่ละหน่วยงานที่มีมาใช้ประโยชน์ ลำดับความสำคัญของข้อมูลที่ต้องการ และรองรับชนิดของข้อมูลที่แต่ละองค์กรมีอยู่ ไม่ว่าจะส่งผ่าน API หรือส่งเป็นไฟล์ PDF หรือเป็นข้อมูลกระดาษ พร้อมกับมีกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลระดับจังหวัดกำกับ เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการข้อมูลของสนง.สถิติจังหวัด

เป็นอีกหน่วยงานที่จะส่งต่อไปยังงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต ๑๒ ต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1232
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง