"การทำงานชุมชนคือโอกาสการพัฒนาตนเอง"

 • photo , 1000x750 pixel , 125,603 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 126,918 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 132,649 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 116,398 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 111,277 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 105,689 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 127,582 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 112,950 bytes.

"การทำงานชุมชนคือโอกาสการพัฒนาตนเอง"


วันที่ 20 มกราคม 2564  มูลนิธิชุมชนสงขลา/กขป.เขต 12  เข้าร่วมในฐานะเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการทำงานกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม โดยศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. และเป็นส่วนหนึ่งของ Hatyai Sandbox plus ในมิติสังคม เพื่อขอคำแนะนำจากนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และทีมงานในการทำงานร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ใน 6 ชุมชน


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำบุคลากร ม.อ. 20 คน นักศึกษา 20 คน และอาสาสมัครชุมชน 15 คน ดำเนินการใน 6 ชุมชนได้แก่ ชุมชนป้อมหก ชุมชนจันทร์วิโรจน์ ชุมชนจันทร์นิเวศน์ ชุมชนรัชมังคลาภิเษก ชุมชนสถานีสอง ชุมชนบางหัก


กิจกรรมสำคัญได้เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบาง 250 ครัวเรือน พบปัญหาสำคัญด้านที่อยู่อาศัย ชุมชนแออัดเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การตกงาน/ขาดรายได้ คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และได้พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเพื่อเสริมการทำงานในชุมชน ระดมทุนผ่านโครงการอาหารปันอิ่ม และร่วมจัดตั้งกลุ่มเส้นด้าย-หาดใหญ่ ตรวจหาเชื้อให้กับประชาชนกว่า 7 พันรายในช่วงเวลา 2 เดือน


กิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 65 ภายใต้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะนำทีมอาสาสมัครและบุคลากรจำนวน 50 คนร่วมกับเครือข่ายลงทำกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต 3 กลุ่มวัยเน้นการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน


ทั้งนี้มูลนิธิชุมชนสงขลาเข้าสนับสนุนระบบข้อมูลโดยใช้แอพ iMed@home สำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบางทางสังคม


นายสาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีพร้อมให้การสนับสนุน ทำงานร่วมกันโดยจะมีการ MOU ความร่วมมือเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นทางการเสริมหนุนต่อไป พร้อมกับพัฒนากระบวนการทำงานที่ยังต้องการพลังจากเครือข่ายและการทำงานร่วมกันของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี ได้กล่าวถึงข้อมูลประชากรแฝงในพื้นที่ พบข้อมูลจากสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม และข้าร่าชการ ทำให้ประมวลจำนวนประชากรในพื้นที่ทน.หาดใหญ่ได้ว่ามีราว 310,000 คน มากกว่าประชากรตามทะเบียนที่มี 150,000 คน ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจของโครงการและทุนทางสังคมอื่นๆ เช่น โครงการของสสส.สำนัก 3 ที่ลงทำงานในอีก 9 ชุมชนจะได้นำมาสู่การวางแผนการแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป


ดร.วิชัย กล่าวอีกว่า สิ่งที่จะได้มากที่สุดจากการทำงานร่วมกันก็คือ บัณฑิตอาสา จะได้พัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้ ได้เข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานทำให้เกิดความสำเร็จในชีวิตต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4735
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง