"ความร่วมมือกับเหล่ากาชาดและสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา"

 • photo , 1000x750 pixel , 120,108 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,615 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,669 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 66,127 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 52,447 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 161,509 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 157,173 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 197,076 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 141,474 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 99,221 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 119,430 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 165,769 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 156,365 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 156,140 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 149,220 bytes.
 • photo , 1000x789 pixel , 121,154 bytes.
 • photo , 1000x776 pixel , 146,103 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 126,934 bytes.
 • photo , 1000x662 pixel , 105,289 bytes.
 • photo , 1000x618 pixel , 129,318 bytes.
 • photo , 1000x847 pixel , 148,444 bytes.
 • photo , 1000x659 pixel , 120,286 bytes.
 • photo , 1000x744 pixel , 124,795 bytes.
 • photo , 1000x650 pixel , 159,639 bytes.
 • photo , 1000x752 pixel , 183,904 bytes.
 • photo , 1000x1412 pixel , 221,453 bytes.

"ความร่วมมือกับเหล่ากาชาดและสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา"

วันที่ 21 มกราคม 2565  สมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา ตัวแทนพื้นที่ดำเนินการธรรมนูญสุขภาพตำบล 4 ตำบล เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา สสจ. พมจ.ร่วม 50 คน ร่วมเรียนรู้การพัฒนาระบบข้อมูลกลางของพื้นที่ผ่าน Platform iMed@home โดยมีมูลนิธิชุมชนสงขลาและกขป.เขต 12 มาร่วมสนับสนุน

ผู้เข้าร่วมได้ฝึกใช้แอพฯ iMed@home โดยเฉพ่าะระบบเยี่ยมบ้าน เพื่อให้เครือข่ายในพื้นที่ลงเก็บความต้องการ บันทึกกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือประชากรโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางสังคม ข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังหน่วยงานในพื้นที่และกาชาดจังหวัดเพื่อร่วมกันหาทางช่วยเหลือดูแลคุณภาพชีวิตต่อไป

มีข้อสรุปความร่วมมือในสวนของการจัดทำกลุ่มเฉพาะที่เข้ามาดูแลคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ 34 รายของสมเด็จพระเทพฯ บูรณาการข้อมูลการให้ความช่วยเหลือจากกาชาด พมจ. สาธารณสุข ระบบกลุ่มจะทำงานร่วมกันระหว่าง Admin หลัก สมาชิก และผู้ป่วยทั้ง 34 ราย

ทั้งยังรับทราบความก้าวหน้าในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลที่บางแห่งจะเข้าสู่การประกาศใช้แล้วอีกด้วย

การพัฒนาศักยภาพและการฝึกใช้ระบบนี้ ยังได้อนุมัติสิทธิให้มี Admin ระดับจังหวัด ตำบลเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกัน และนัดหมายการหารือการพัฒนาระบบข้อมูลกลางระดับจังหวัดโดยการประสานงานระหว่างสมัชชาสุขภาพจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด กขป.และสปสช.เขต 12 เพื่อลดความซ้ำซ้อนและประสานบูรณาการการทำงานร่วมกันต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9701
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง