หน่วยจัดการ Node Flagship พัทลุง กับภารกิจเวทีการกลั่นกรองโครงการ

 • photo , 1000x750 pixel , 132,810 bytes.
 • photo , 509x720 pixel , 96,590 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 114,660 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 123,727 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 120,613 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 128,881 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 124,572 bytes.

หน่วยจัดการ Node Flagship พัทลุง กำหนดจัดเวทีการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565  ณ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพัทลุง

ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวหน่วยจัดการฯ ได้รับความอนุเคราะห์การพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ นพ.สุภัทรฮาสุวรรณกิจ คุณชาคริต โภชะเรือง และคุณมานะ ช่วยชู ในหนุนเสริมกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งในส่วนของหน่วยจัดการระดับ flagship พัทลุงนั้นกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนงานสู่ “Phatthalung Green City”

ทั้งนี้มีประเด็นการพิจารณา จำนวน 5 ประเด็น ประกอบด้วย

1.การจัดการน้ำเสียชุมชน

2.การผลิตพืชอาหารปลอดภัยในสวนยาง

3.โครงการการจัดการขยะ

4.การจัดการนาปลอดภัยชุมชน

5.การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

มีจำนวนโครงการผ่านการพิจารณากลั่นกรองทั้งสิ้น 34 โครงการ

ในการนี้ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ กำหนดระยะเวลาทั้งสิ้น 12 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม 2565 - เมษายน 2566

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สมาคมสร้างสุขฯคนเมืองลุง


บันทึกเพิ่มเติม

Node Flagship สสส.พัทลุง ชวนไปช่วยในฐานะผู้ทรงฯ ช่วยดูโครงการ 34 โครง ผม(ชาคริต โภชะเรือง) รับมา 10 เน้นด้านการจัดการขยะ

จุดเด่นของพัทลุง มีการประสานความร่วมมือกับอปท.ชัดเจนมากๆ ทั้งอบจ.(การทำยุทธศาสตร์จังหวัด) ทม.(เรื่องน้ำเสีย) และกองทุนสุขภาพตำบล โครงการมีการลงขันงบประมาณร่วมกัน ระบุชัดในโครงการ แยกกิจกรรมที่จะใช้งบของแต่กองทุนฯและงบจากสสส. โดยมีแนวทางกลางที่ Node ได้นำบทเรียนจากการทำงาน 2 ปีและต่อยอดกรณีพื้นที่ต้นแบบนำมาขยายผลให้กับโครงการในปีที่ 3

แบ่งเป็น 2 ช่วงคือเช้าและบ่าย โครงการย่อยประกอบด้วยพี่เลี้่ยงและตัวแทนโครงการ 2 คนเข้าพบผู้ทรงฯ ผมขอให้เข้าพบพร้อมกัน เพราะลักษณะกิจกรรมมีวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดเขียนตามบันใดผลลัพธ์เดียวกัน  แต่เนื่องจากบริบทปัญหาอาจจะมีบางแง่มุมแตกต่างกันบ้าง

จึงชวนมาแลกเปลี่ยนการทำโครงการร่วมกัน ตั้งแต่การมองภาพรวมของโครงการ เป้าหมายที่ต้องการ และเรียนรู้แนวคิด แนวทางปรับพฤติกรรมหรือสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ของแต่ละโครงการ ตั้งแต่การวิเคราะห์แหล่งกำเนิดขยะแต่ละประเภท/แนวทางปรับพฤติกรรม โดยเฉพาะแรงจูงใจที่จะทำให้ครัวเรือนปรับพฤติกรรมทั้งคุณค่าของขยะที่ทีมจะต้องเข้าถึงความรู้ว่าขยะแต่ละประเภทนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง(ทำปุ๋ย น้ำหมัก หัวเชื้อน้ำยาเอนกประสงค์ น้ำเอนไซส์/ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ธนาคารขยะ เบาะลม เตียงลม เสื้อผ้ามือสองฯลฯ) หรือกลุ่มเป้าหมายจะมีแรงจูงใจอะไร เชื่อมโยงกับการค้นหาช่องว่างที่มี นำต้นทุนเดิมที่ดำเนินการมาแล้วมาแลกเปลี่ยนกัน การเรียนรู้บวกกับคำถามและข้อเสนอแนะจะจุดประกาย เปิดมุมมองและความคิดให้กว้างมากขึ้น ทำให้แต่ละโครงการสามารถทบทวนตัวเอง ปรับแก้กิจกรรม รายละเอียดการดำเนินงานได้ด้วยตนเอง

ชาคริต โภชะเรือง บันทึกเรื่องราว(เพิ่มเติม)

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3912
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง