"วัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยจังหวัดตรัง"

  • photo  , 1000x564 pixel , 109,519 bytes.
  • photo  , 1000x564 pixel , 90,551 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 118,030 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 104,324 bytes.

"วัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัย"

อีกหนึ่งความท้าทายในการสร้างการเรียนรู้กับคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดตรังให้มีความเข้าใจต่อสถานการณ์ "สังคมสูงวัย" ที่ประเทศไทย รวมถึงจังหวัดตรังที่กำลังเดินเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ คือการมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 20 ในไม่ช้า

ประมาณ 1 ปีที่ผ่านมามีการริเริ่มการดำเนินโครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง นำโดยอาจารย์พระมหาสุวรรณ วิชชาธโร เจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง ที่ชักชวนวัดในเขตปกครองฯรวม 10  วัดร่วมดำเนินการโดย มีทีมหน่วยจัดการจังหวัดที่มีจุดเน้นสำคัญ(Node Flagship) จังหวัดตรัง ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ วพบ.ตรัง ศูนย์ UDC-PSU เป็นทีมสนับสนุน

ด้านสุขภาพ และด้านการปรับสภาพแวดล้อม คือ 2 ด้านสำคัญที่ชวนกันเตรียมความพร้อม

สำหรับด้านสุขภาพ คือ  การทำให้พระได้รับรู้สถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์ กันในแต่ละวัด  ว่าปัจจุบันสุขภาพเป็นอย่างไร  มีการถวายความรู้ด้านสุขภาพ ให้พระมีความรอบรู้สุขภาพมากขึ้น  การพัฒนาให้เกิดพระคิลานุปัฎฐาก(พระ อสม.) ในแต่ละวัด  และ การพัฒนาให้เกิดจุด health check up เพื่อให้พระสามารถเช็คสุขภาพตนเองเบื้องต้น

ด้านสภาพแวดล้อม คือ การสำรวจจุดเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยภายในวัด และออกแบบผังวัดเพื่อปรับสภาพให้ปลอดภัย ร่วมกับศูนย์ UDC-PSU คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อ. ตรัง และการทยอยปรับจุดเสี่ยง เช่น เพิ่มราวจับ ทางลาด โถส้วม  ด้วยทุนของวัดและชุมชนเครือข่าย

การทำงานปีแรกมีทั้งที่ทำได้สำเร็จและยังต้องทำต่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง มีบทเรียนและประสบการณ์การทำงานพอสมควร
ปี 2 ชวนกันก้าวต่อ

ด้วยการส่งต่อบทเรียนให้อีก 2 คณะสงฆ์อำเภอปะเหลียน และคณะสงฆอำเภอนาโยง  เพื่อชวนกันขับเคลื่อนวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัย

พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม วพบ.ตรัง จึงมีการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนคณะสงฆ์ทั้ง 3 อำเภอ เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการพัฒนาโครงการฯ และมีผู้แทนภาคีทั้งจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เทศบาลนครตรัง สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์  สำนักงานสาธารณสุข lมาร่วมเรียนรู้
ยังเป็นเรื่องใหม่ โดยเฉพาะสำหรับอีก 2 คณะสงฆ์ทั้งของ อ.นาโยงและอ.ปะเหลียน หลังจากนี้จะมีวงเฉพาะเพื่อทำความเข้าใจและพัฒนาโครงการร่วมกัน ชวนกันติดตาม ก้าว"วัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัย" จ.ตรัง

#ตรังเมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

#วัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัย

#NodeFlagshipTrang

#สสส

เชภาดร จันทร์หอม  บันทึกเรื่องราว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1240
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง