งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ 2565 “มาต๊ะ! มาสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ปักษ์ใต้แห่งความสุข”

 • photo , 1000x750 pixel , 162,658 bytes.
 • photo , 960x658 pixel , 87,792 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 76,742 bytes.
 • photo , 1000x1250 pixel , 186,335 bytes.
 • photo , 512x640 pixel , 66,881 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 92,607 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 95,556 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 124,433 bytes.
 • photo , 1000x732 pixel , 190,067 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 105,168 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 88,218 bytes.
 • photo , 1293x717 pixel , 92,798 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 132,913 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 61,216 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 134,638 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 81,601 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 95,473 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 90,500 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 94,489 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 114,105 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 77,967 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 81,618 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 98,253 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 180,486 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 132,035 bytes.
 • photo , 1156x742 pixel , 176,478 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 156,863 bytes.

งานสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ 2565  “มาต๊ะ! มาสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง สู่ปักษ์ใต้แห่งความสุข”

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมปุระนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

จัดโดย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคภาคใต้

ช่วงที่ 1  การแสดงปันจัก สีลัต กลุ่ม SENI GAYONG FATANI PUYUD  "ปันจัก สีลัต" ศิลปะการต่อสู้ของคนเชื่อสายมาลายู  ที่ต่อสู้ด้วยมือเปล่า เท้าเปล่า เน้นลีลาการเคลื่อนไหวและร่ายรำการต่อสู่

ช่วงที่ 2 TED Talk "โหม๋เราเกลอใต้ ร่วมกันกำหนดอนาคตภาคใต้แห่งความสุข"

ช่วงที่ 3 เสวนา "ฉากทัศน์ภาคใต้แห่งความสุข"

ช่วงที่ 4  ระดมความคิดเห็น สู่การออกแบบฉากทัศน์ขับเคลื่อนสื่อสาธารณะ สู่ภาคใต้แห่งความสุข  โดยมีการแบ่งกลุ่มใน 3 ฉากทัศน์ คือ

1)ขบวนประชาชนเข้มแข็ง (การสร้างกลไกจังหวัด)

2)ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการภัยพิบัติ

3)เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

ข้อเสนอและแนวทางเหล่านี้ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคใต้ จะนำมาเป็นข้อมูลออกแบบแผนงานรับฟังความคิดเห็นประจำปี 2566

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคใต้ Thai PBS

ชมย้อนหลัง
Relate topics