เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์ “เด็กและเยาวชนนครศรีฯ กับปัจจัยเสี่ยง และการเลือกตั้ง 66”

 • photo , 1000x563 pixel , 133,306 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 130,800 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 194,089 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 156,911 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 130,142 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 157,375 bytes.
 • photo , 1000x817 pixel , 179,269 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 105,195 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 160,575 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 179,056 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 169,880 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 146,862 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 175,612 bytes.

เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์ “เด็กและเยาวชนนครศรีฯ กับปัจจัยเสี่ยง และการเลือกตั้ง 66”

โดยมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านเด็ก เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รับฟังความคิดเห็นของผู้แทนกลุ่มเด็ก เยาวชน คนทำงานด้านเด็กเยาวชน ต่อสถานการณ์ปัญหาปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และใช้โอกาสในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2566 ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและนำเสนอต่อผู้แทนพรรคการเมือง

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. - 16.30 น.  ณ ห้องชบา โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ขสย. - เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน

“วัยรุ่นเมืองคอนทุกคนทุกกลุ่ม-องค์กรด้านเด็กเยาวชน-พี่น้องเครือข่ายฯ-ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรค และผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์ “เด็กและเยาวชนนครศรีฯ กับปัจจัยเสี่ยง และการเลือกตั้ง 66”

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook  Teerapat Kahawong

Relate topics