จาก MOU สู่การขับเคลื่อนความร่วมมือธรรมนูญตำบลงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเด็กเยาวชนระดับเขต 11 กรณีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและเครือข่าย 67 ชุมชน

  • photo  , 1000x566 pixel , 132,277 bytes.
  • photo  , 1000x683 pixel , 150,736 bytes.
  • photo  , 1469x640 pixel , 131,777 bytes.
  • photo  , 1741x940 pixel , 135,818 bytes.

จาก MOU สู่การขับเคลื่อน

วันที่ 25 เมษายน 2566  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย 67 ชุมชน จัดเวทีหารือและขยายผลธรรมนูญ งดเหล้า - ปัจจัยเสี่ยง ณ ศาลาชุมชนทวดทอง ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผลจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือธรรมนูญตำบลงดเหล้า – ลดปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเด็ก - เยาวชน ระดับเขต 11 เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

โดยมี ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงาน และกล่าวถึงคุณค่าที่ประชาชนจะได้จากการทำธรรมนูญสุขภาพ

นายกรฤทธิ ชุมนูรักษ์ และนางสาวพฤกษา สินลือนาม ผู้แทน สช. ร่วมให้ข้อมูล รายละเอียดขั้นตอนการทำธรรมนูญสุขภาพ ซึ่งจะขยายผลสู่ 67 ชุมชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัด เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการบ้านพักเด็กและเยาวชน ร่วมให้ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนธรรมนูญงดเหล้า - ปัจจัยเสี่ยงต่อหลังจากประกาศใช้

ทั้งนี้ช่วงบ่ายผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ใต้บน, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเด็กเยาวชน (ขสย.) ได้หารือวางแผนประกาศธรรมนูญงดเหล้า - ปัจจัยเสี่ยง 8 ตำบล ของเขต 11 และถอดบทเรียนการทำงานเพื่อเป็นต้นแบบแก่พื้นที่อื่นๆ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

Relate topics