กสศ.ภาคใต้ กับการพัฒนานักจัดกระบวนการและออกแบบเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ร่วมพัฒนากลไก "ครอบครัวและชุมชนตื่นรู้"่

 • photo , 1000x750 pixel , 121,904 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 91,159 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 98,594 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 93,950 bytes.
 • photo , 720x501 pixel , 48,858 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 103,780 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,930 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 116,519 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 96,419 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 197,581 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 117,940 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 198,475 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 103,533 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 109,668 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 92,899 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 121,675 bytes.
 • photo , 720x1277 pixel , 114,079 bytes.
 • photo , 1200x954 pixel , 96,924 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 166,244 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 160,222 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 164,153 bytes.

เครือข่าย กสศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1

การวิเคราะห์เข้าถึงผู้ร่วมเรียนรู้และจัดทำแผนการสนับสนุนผู้ร่วมเรียนรู้ภายใต้การวิเคราะห์สายพานอาชีพ การพัฒนาชุดความรู้เพื่สร้างกลไก "ครอบครัวและชุมชนตื่นรู้" และนักจัดกระบวนการและออกแบบเครื่องมือการจัดการเรียนรู้

วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2567  ณ  โรงแรมอัจฟาฮัจย์ หาดใหญ่ สงขลา

ขอบคุณข้อมูลจาก facebook

Komest Thongbunchu

ชาญวิทูร สุขสว่างไกร

Relate topics