สสส.สำนัก 3 สร้างความเข้าใจเป้าหมายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขบวนการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

 • photo , 1280x720 pixel , 194,236 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 174,958 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 103,290 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 110,405 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 109,195 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 130,311 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 118,732 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 100,564 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 104,276 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 195,864 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 120,717 bytes.

สร้างความเข้าใจเป้าหมายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขบวนการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

โดย  ดร.นิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ  ภายใต้ โครงการร่วมสร้างเครือข่ายสุขภาวะชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคใต้

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะวิสต้า ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3)

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ เรินคนใต้ Learn Kon Tai

Relate topics