เวทีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับสตรี (ชายแดนใต้)

 • photo , 1477x1108 pixel , 189,784 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 189,800 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 170,986 bytes.
 • photo , 1203x1108 pixel , 99,542 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 190,043 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 189,800 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 170,986 bytes.
 • photo , 1203x1108 pixel , 99,542 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 190,043 bytes.

เวทีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับสตรี

ภัยคุกคามไซเบอร์เป็นเรื่องน่ากลัวในยุคนี้ เทคโนโลยีที่พัฒนาเร็วขึ้น ไม่เพียงทำให้ผู้บริโภคใช้เทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกสบายให้ตัวเอง กลุ่มมิจฉาชีพที่เชี่ยวชาญด้านไอทีก็พร้อมยกระดับความสามารถการคุกคามทางโลกไซเบอร์เช่นกัน และระยะหลังไม่ได้ทำเพื่อความสนุก สะใจ แต่หวังทรัพย์สินเงินทองด้วย

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นผู้หญิงกังวลกับการป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์น้อยกว่าผู้ชาย ความคิดนี้อันตรายมากสร้างความเสี่ยงให้ผู้หญิงเผชิญภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ได้ง่ายกว่าผู้ชาย

ผู้หญิง 19% เชื่อว่า ตกเป็นเหยื่อทางอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ ขณะที่ผู้ชายเชื่อว่าตกเป็นเหยื่อ 25% เมื่อสำรวจความรู้ทั่วไปที่มีเกี่ยวกับภัยคุกคามโลกไซเบอร์ ผู้หญิงรู้เรื่องนี้น้อยกว่าผู้ชาย เช่น เมื่อเอ่ยถึง Ransomware ภัยคุกคามไซเบอร์ ที่บรรดาแฮ็กเกอร์เจาะข้อมูลเข้ามาในเครื่องมือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเรา แล้วทำการตั้งรหัสผ่านข้อมูลนั้นไว้เป็นตัวประกัน เรียกเงินค่าตอบแทนแลกกับรหัสผ่านเพื่อให้เปิดข้อมูลได้ ผู้หญิง 38% ไม่รู้จัก Ransomware ส่วนผู้ชายที่ไม่รู้จักมี 27%

การที่ผู้หญิงไม่ตระหนักภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ ทำให้ผู้หญิงสนใจป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์น้อยลง ผู้หญิงมักอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าใช้อุปกรณ์หลักของตัวเองได้ถึง 36% ของ

ผู้หญิงที่ไม่ได้ป้องกันข้อมูล เพราะไม่เห็นความเสี่ยง 13% ของผู้หญิงไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์ของตัวเองเลย สูงกว่าผู้ชายซึ่งอยู่ที่ 10%

ผลสำรวจยังระบุถึงการเผชิญหน้ามัลแวร์หรือซอฟต์แวร์เจตนาร้ายว่า ปีที่ผ่านมาผู้ชายเผชิญมัลแวร์ 35% มากกว่าผู้หญิงที่เผชิญ 27% ผู้ชายส่วนมากที่เผชิญได้รับผลกระทบด้านการเงิน 22% ผู้หญิง 19% ปกติผู้ชายเสียเงิน เพื่อซื้อโปรแกรมเสริมที่ออกแบบมาทำความสะอาดระบบหรือป้องกันในอนาคต ส่วนผู้หญิงเสียเงินกับการนำอุปกรณ์เชื่อมต่อของตัวเองให้ผู้เชี่ยวชาญช่วย

หากบุคคลทั่วไปและองค์กรตระหนักภัยคุกคามไซเบอร์ รู้จักศึกษาวิธีการละเมิด ก็จะปกป้องไม่ให้ข้อมูลตัวเองรั่วไหลหรือถูกโจมตีได้ดีขึ้น ความเสี่ยงจะเป็นผู้โชคร้ายก็ลดลง

ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ บันทึกเรื่องราว

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

Relate topics