มอบกล้าไม้เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมโครงการนวัตกรรมการส่งเสริมการทำสวนยางพาราแบบวนเกษตรในพื้นที่ภาคใต้

 • photo , 1000x750 pixel , 179,561 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 253,614 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 241,398 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 241,099 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 253,526 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 431,305 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 233,859 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 434,672 bytes.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567  มูลนิธิสวนยางพาราแบบวนเกษตรเพื่อความยั่งยืน  นำกล้าไม้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครศรีธรรมราช มอบให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ นวัตกรรมการส่งเสริมการทำสวนยางพาราแบบวนเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านยางพารา ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูกในสวนยางพารา โดยมีพี่สุมิตร ศรีวิสุทธิ์ เป็นตัวแทนรับกล้าไม้

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567มูลนิธิสวนยางพาราแบบวนเกษตรเพื่อความยั่งยืน  นำกล้าไม้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ นวัตกรรมการส่งเสริมการทำสวนยางพาราแบบวนเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ณ สวนนายหัว ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี (สวนพี่ไก่) เพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูกในสวนยางพารา โดยมีคุณวีระศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ เป็นตัวแทนรับกล้าไม้

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิสวนยางพาราแบบวนเกษตรเพื่อความยั่งยืน
นำกล้าไม้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่ มอบให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ นวัตกรรมการส่งเสริมการทำสวนยางพาราแบบวนเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยแจกที่

1.สวนยางยั่งยืน คุณบุญส่ง นับทอง ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมีคุณพิมาน รัตนอุดม เป็นตัวแทนรับกล้าไม้ สวนยางยั่งยืน โดยคุณบุญส่ง นับทอง บ้านคลองปิ้ง คลองพน กระบี่

2.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ โดยมีคุณสุชัญญานมาศ  สุขาพันธ์ เป็นตัวแทนรับกล้าไม้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ มูลนิธิสวนยางพาราแบบวนเกษตรเพื่อความยั่งยืน

Relate topics