โครงการผลิตและปลูกผักปลอดสารเคมีหมู่ 5 บ้านท่าเพชร ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี

 • photo , 940x788 pixel , 244,659 bytes.
 • photo , 1000x669 pixel , 107,038 bytes.
 • photo , 1000x1414 pixel , 250,188 bytes.
 • photo , 1000x446 pixel , 93,843 bytes.
 • photo , 1000x448 pixel , 88,721 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 126,091 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 134,139 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 130,299 bytes.
 • photo , 1280x573 pixel , 194,406 bytes.
 • photo , 573x1280 pixel , 186,976 bytes.
 • photo , 573x1280 pixel , 205,190 bytes.
 • photo , 1280x573 pixel , 199,832 bytes.

หมู่ที่ 5 บ้านท่าเพชร  ต.มะขามเตี้ย  จัดประชุมคณะกรรมการและชี้แจงโครงการผลิตและปลูกผักปลอดสารเคมีแก่สมาชิก ตั้งแต่การดำเนินของบ จากสาเหตุ จนถึงผลกระทบ(ต้นไม้ปัญหา)  นำสู่แผนที่วางแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมครัวเรือนให้ปลูกและบริโภคผักเพิ่มขึ้น  เพื่อเป้าหมาย ลดโรค ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ขอบคุณ คุณชญานินเอกสุวรรณ (พี่เลี้ยงดูแล)

#Node สุราษฎร์ธานี

#สสส.ที่สนับสนุนทุน 


ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ปลายทาง แต่ระหว่างทาง คุณลงมือทำ ????


ขอบคุณข้อมูลจากเพจ เรื่องเล่า Node สุราษฎร์ธานี สสส.

Relate topics