อุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอระโนด : พื้นที่นำร่อง Songkla Big Move ภายใต้โครงการ Thailand Big Move

 • photo , 1000x750 pixel , 105,056 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 66,658 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,857 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 56,993 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 68,066 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 71,006 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 58,724 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 72,029 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 74,957 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,856 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 96,854 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 89,552 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 94,123 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 94,526 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 100,222 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 89,268 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 99,454 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 93,810 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 110,428 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 110,177 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 103,224 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 100,658 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 99,839 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 105,096 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 109,944 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 84,183 bytes.

"อุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอระโนด"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

เรียนรู้การดูแลความปลอดภัยของนักเรียนจากปัญหาอุบัติเหตุและจราจรของโรงเรียนระโนดวิทยา ซึ่งเป็น ๑ ใน ๒ โรงเรียนเป้าหมายของโครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน จังหวัดสงขลา

ทีมงานลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าสังเกตการณ์พฤติกรรมของนักเรียนก่อนที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนกันในห้องประชุม

จากปัญหานักเรียนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา อันเกิดจากปัญหาของถนน อำเภอระโนดเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีปภ.สาขามาตั้งอยู่ นำมาสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกับตำรวจจราจร จัดให้มีอาสาจราจรจากนักศึกษาวิชาทหาร รับสมัครนักเรียนที่สนใจ ทางตำรวจและปภ.เข้ามาเสริมศักยภาพให้สามารถปฎิบัติงานในโรงเรียน หน้าโรงเรียน รวมไปถึงขยายไปเป็นจิตอาสาในกิจกรรมสาธารณะของอำเภอ จากรุ่นสู่รุ่น การนำกลุ่มเสี่ยงมาเป็นจิตอาสาเท่ากับได้ประโยชน์หลายต่อ อาทิ นักเรียนเกิดจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมจากการลงมือปฎิบัติและมองเห็นปัญหาที่เกิด นักเรียนได้ร่วมกับชุมชนมีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ได้เรียนรู้ชุมชน สังคม สร้างสำนึกรักษ์ถิ่น พร้อมกับยกระดับจิตใจในการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ

ระโนดมีโรงเรียนในพื้นที่หลายแห่ง เฉพาะโรงเรียนระโนดและระโนดวิทยาก็มีเด็กขี่มอเตอร์ไซด์ราว ๖ ร้อยคัน การมีอาสาจราจรมีส่วนช่วยลดสถิติอุบัติเหตุลงได้มาก โรงเรียนต้องการขยายผลเรื่องการสวมหมวกกันน็อคที่ยังเป็นแค่หมวกกัน "นาย" และหมวกกัน "ครู" รวมไปถึงการแก้ปัญหารถรับส่งที่มีน้อยและเด็กแออัด

ที่ประชุมที่ไม่เป็นทางการมีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วม อาทิ โรงเรียน นักเรียน ตำรวจจราจร ปภ.สาขา สมาคมกู้ภัยฯ ท้องถิ่น ช่วยกันเสนอแนะ มีข้อเสนอสำคัญๆ

๑.ให้โรงเรียนทั้ง ๒ แห่งสอบถามความประสงค์จัดสอบใบขับขี่ พร้อมกับช่วยประสานขนส่งมาร่วมกับเอกชนในการจัดทำพรบ.ประกันภัยบุคคลที่ ๓ ที่นักเรียนไม่สามารถใช้สิทธิ์บัตรทองในกรณีอุบัติเหตุ และการจัดซื้อหมวกกันน็อคราคาพิเศษ ลงมาดำเนินการในโรงเรียน

๒.การทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการรถรับส่ง ให้ขับช้าลง จัดระบบการนั่ง รวมไปถึงการลดปัญหาขยะจากนักเรียนที่ขอให้จอดแวะซื้อจากร้านสะดวกซื้อ

๓.จัดทำเครื่องหมายจราจรภายในโรงเรียน "ขีดสีตีเส้น" เพื่อสร้างการเรียนรู้และสำนึกการใช้รถใช้ถนน

๔.นักเรียนจัดทำโครงงานรณรงค์ "สวมหมวกเพื่อใคร?" ในรูปแบบสื่อดิจิตอลและ social media

๕.ประสานขนส่งและหน่วยงาน นำสื่อที่มีมาเผยแพร่รณรงค์ให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภอระโนด ทั้ง ๑๐ แห่ง รวมถึงโรงเรียนเอกชน โดยร่วมกับปภ.สาขา นำงบประมาณที่ได้รับมาหนุนเสริม โดยเน้นการวิเคราะห์จุดเสี่ยง และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยเน้นประสบการณ์ตรงหรือนำเคสที่ประสบเหตุมาบอกเล่า

๖.ขยายผลรณรงค์หมวกกันน็อคเด็กเล็กในพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กของ อปท.

๗.ส่งเสริมให้มีจิตอาสาธารณภัยสามากขึ้น จัดให้มีการรับสมัคร การพัฒนาศักยภาพ การมอบประกาศนียบัตรหรือคะแนนความดีสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับอาสาจราจร เช่น ชุด กรวย

๘.แก้ปัญหา ณ จุดเสี่ยงสำคัญ โดยเฉพาะวงเวียนหรือสี่แยกจัดทำป้ายเตือนและให้ความรู้ที่ถูกต้องกรณีให้รถเลนขวาไปก่อน สำรวจจุดวางป้ายที่เหมาะสม เช่น ป้ายหยุด

๙.จัดระบบบริหาร ให้มีเจ้าภาพหลักในการดำเนินการในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งต่อข้อมูลจุดเสี่ยงบนถนนสายหลัก รอง ทำงานร่วมกันระหว่างทางหลวง อบจ. อปท. ปภ.สาขา อำเภอ ร่วมวางแผนแก้ปัญหาในชั่วโมงเร่งด่วน ที่มีทั้งรถ คน วัว รถแทรกเตอร์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเสี่ยงนั่นคือ เช้า(ก่อน ๘ โมง) เย็น(หลังเลิกเรียน เลิกงาน) เที่ยงคืน-ดึก(กลุ่มเมาสุรา)

ขั้นตอนต่อไป ประสานภาคีเพิ่มเติมมาร่วมในเวทีใหญ่ ได้แก่ ขนส่ง อบจ. ทางหลวง รพ.ระโนด อำเภอ โรงเรียน อปท.ในพื้นที่เสี่ยง แต่ละหน่วยงานนำเสนอข้อมูลจุดเสี่ยง แนวทางแก้ไข และร่วมกำหนดจุดเสี่ยงอย่างน้อย ๑ จุดที่จะทำกิจกรรมแก้ปัญหาร่วมกับโรงเรียนและนักเรียน

ขอบคุณเจ้าภาพคือโรงเรียนระโนดวิทยาและปภ.สาขาระโนดด้วยครับ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8882
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง