เวทีแลกเปลี่ยน และประเมินการนำมติสู่การขับเคลื่อน (สมัชชาจังหวัดกระบี่)

by kannapat @10 ก.ย. 62 21:43 ( IP : 223...97 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ เขต 11
 • photo , 1080x607 pixel , 86,580 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 65,600 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 80,386 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 69,699 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 69,444 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 81,916 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 118,927 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 139,284 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 167,172 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 143,684 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 103,851 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 148,577 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 119,779 bytes.

"สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ เริ่มต้นที่คนอาสา"

วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2019 ฤกษ์ดี วันรวมพลคนอาสาจังหวัดกระบี่ กับ"งานสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4 ปี 2562" เวทีแลกเปลี่ยน และประเมินการนำมติสู่การขับเคลื่อน ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า จ.กระบี่ โดยมีภาคีเครือข่ายทั้ง 3 ภาคส่วน ทั้งอปท. สถานศึกษา สื่อมวลชน อุตสาหกรรมจังหวัด สื่อมวลชน สสจ. ฯลฯ  กว่า 80 คน เข้าร่วมรับฟัง และร่วมทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบาย 3 ประเด็น ได้แก่ การจัดการขยะและน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยวอ่าวนาง ครอบครัวเข้มแข็ง และความมั่นคงทางอาหาร เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นรูปธรรมในอนาคต

ประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร มีโรงเรียนขนาดเล็กเป็นพื้นที่นำร่อง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเหนือ ตำบลคลองท่อมใต้ โรงเรียนบ้านนาวง และโรงเรียนบ้านคลองรั้ว อำเภอเหนือคลอง ที่ให้ความสำคัญกับฐานการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากเด็ก ขยายผลสู่ครอบครัว ประเด็นครอบครัวเข้มแข็ง เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพื่อเพิ่มความเข้าใจ ในขณะที่ประเด็นการจัดการขยะและน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวนาง เน้นการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ไม่บริการถังขยะ คัดแยกขยะใส่ถุงดำมาวางไว้หน้าบ้าน มีบริการรถจัดเก็บเป็นเวลา 19.00-24.00 น. จัดบริการจุดทิ้งขยะรวมให้ง่ายต่อการจัดเก็บจำนวน 5 จุด และ จัดระเบียบซาเล้งเก็บขยะในพื้นที่ แค่นี่ก็สามารถลดปริมาณขยะในชุมชนได้เดือนละกว่า 10 ตัน

" สมัชชาขาประเมิน เจริญวิวัฒน์ วิสัยทัศน์เที่ยงตรงคงคุณค่า ต้องใช้ฐานสร้างสรรค์ทางปัญญา เพื่อพัฒนาจุดเน้นสู่เส้นชัย " (อ.พญอม จันนิ่ม)

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3782
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง