"Songkhla Big Move : หนุนเสริมโรงเรียนและเยาวชนเอาชนะภัยท้องถนน"

 • photo , 1132x636 pixel , 129,005 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 168,077 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 147,963 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 98,154 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 84,150 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 139,738 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 175,705 bytes.
 • photo , 540x960 pixel , 106,226 bytes.
 • photo , 540x960 pixel , 104,163 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 116,959 bytes.
 • photo , 540x960 pixel , 86,998 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 101,983 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 107,333 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 115,674 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 92,679 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 103,916 bytes.
 • photo , 1132x636 pixel , 102,008 bytes.
 • photo , 1132x636 pixel , 113,909 bytes.
 • photo , 1132x636 pixel , 79,437 bytes.
 • photo , 1132x636 pixel , 105,424 bytes.
 • photo , 1132x636 pixel , 99,940 bytes.
 • photo , 1132x636 pixel , 81,888 bytes.
 • photo , 1132x636 pixel , 84,423 bytes.
 • photo , 1132x636 pixel , 125,870 bytes.
 • photo , 1132x636 pixel , 110,360 bytes.
 • photo , 1132x636 pixel , 89,333 bytes.
 • photo , 1132x636 pixel , 104,929 bytes.
 • photo , 1132x636 pixel , 125,401 bytes.
 • photo , 1132x636 pixel , 95,360 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 200,396 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 195,407 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 203,993 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 36,046 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 43,292 bytes.
 • photo , 270x480 pixel , 34,441 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 92,034 bytes.
 • photo , 270x480 pixel , 34,441 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 92,034 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 147,295 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 141,183 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 99,953 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 92,493 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 180,407 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 32,002 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 93,240 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 169,485 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 91,598 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 172,538 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 103,416 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 36,578 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 37,082 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 136,448 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 35,602 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 132,268 bytes.
 • photo , 1152x2048 pixel , 139,617 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 169,552 bytes.

"Songkhla Big Move : หนุนเสริมโรงเรียนและเยาวชนเอาชนะภัยท้องถนน"

เพราะอุบัติเหตุเป็นเรื่องของทุกคน หาใช่เป็นภาระของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ภาวะความซับซ้อนทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่กดทับ ปิดกั้น ทำให้ปัญหาอุบัติเหตุเป็นปัญหาสังคมไปแล้ว การแก้ปัญหาจึงมิใช่มองปัจจัยที่เกี่ยวข้องแบบเดี่ยวโดด หากแต่สัมพันธ์กัน...

คน รถ ถนน นโยบาย ซึ่งมีมิติที่เกี่ยวข้องทั้งพฤติกรรมบุคคล สังคม วัฒนธรรมการทำงาน ความคิด ความเชื่อของแต่ละฝ่าย ซึ่งไม่เหมือนกัน แต่จำเป็นที่จะต้องมาทำงานร่วมกัน

จึงนำมาสู่การปรับฐานคิดการทำงาน

๑."เปลี่ยนคนดูให้เป็นคนเล่น" เยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจึงจำเป็นต้องมีส่วนร่วมมากกว่าเดิม

๒."มือ ๕ นิ้ว" เสมือนภาคีความร่วมมือที่จะต้องทำงานสอดประสานกันตามบทบาท รู้หน้าที่ของตน มีแต่หัวแม่มือเท่านั้นที่จะแตะทุกนิ้วได้

๓."เก้าอี้ ๔ ขา" องค์กรทั้งรัฐ ท้องถิ่น ประชาสังคม เอกชน จะต้องทำงานเสมอกัน ไปด้วยกัน ขาใดขาหนึ่งขาด ขาอื่นๆจะช่วยประคองตัว สร้างความต่อเนื่องในการทำงานไปได้

ทีมสงขลาภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิคนเห็นคน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ปภ.จังหวัด ปภ.สาขา มูลนิธิชุมชนสงขลาชักชวนคุณครูและนักเรียน เครือข่ายโรงเรียนระโนดวิทยา โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ แขวงการทางสงขลา สถานีตำรวจภูธรระโนด อบต.พังยาง บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย สถานีวิทยุ 2SEARadio สมาคมกู้ภัยอินทนิล สสอ.เทพา สถานีตำรวจภูธรห้วยปลิง สมาคมผู้บริโภค รพ.ระโนด รพ.เทพา พิธานพานิชย์ มาพบกัน ทีมหมอแมนก็ลงมาให้กำลังใจ

กิจกรรมเวทีกลางครั้งนี้พาทุกคนถอยกลับไปตั้งหลัก ตั้งแต่รูปแบบการจัดเวทีที่แตกต่างไปจากเวทีทางการที่คุ้นชิน ทุกคนนั่งบนพื้นเสมอภาคกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนรัฐตำแหน่งต่างๆ ท้องถิ่น เอกชน สมาคม คุณครู นักเรียน หันหน้าเข้าหากัน เคารพในความแตกต่างและสื่อสารในฐานะมนุษย์ด้วยกัน วางเป้าหมายที่เห็นความร่วมมือในการทำงานและสร้างกระบวนการทำงานระหว่างทางให้เกิดความสุขของคนทำงานมากกว่าสนองตอบแต่ตัวชี้วัด รูปแบบการทำงานเครือข่ายแนวราบจะทำให้ทุกคนเกิดความไว้วางใจ ตระหนักในศักยภาพของตัวเอง เห็นเพื่อน เห็นมิตร เห็นโอกาสที่จะมาเชื่อมโยง แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ และทำงานร่วมกัน โดยไม่ต้องใช้การสั่งการณ์

อ.ระโนด และอ.เทพา เป็น ๒ พื้นที่นำโรงเรียนมัธยมมาร่วมขับเคลื่อน เป้าหมายคือ สร้างความไว้วางใจในการทำงานแบบเครือข่ายที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน และร่วมกันปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงคือเยาวชน ลดจุดเสี่ยงสำคัญในพื้นที่

๑)นักเรียนทั้ง ๒ แห่งทำกิจกรรมรณรงค์ปรับพฤติกรรมขับขี่ของเยาวชนด้วยกัน บูรณาการไปกับคาบเรียนที่มี

๒)ในส่วนของผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย เน้นลงแก้ปัญหา ณ จุดเสี่ยงสำคัญของแต่ละอำเภอ แผนระยะยาวที่มีงบจากปภ.จังหวัดมาหนุนมีเป้าหมายที่จะทำงานกับโรงเรียนมากขึ้น พร้อมกับขยายผลไปถึงศูนย์เด็กเล็ก จุดเด่นของสองพื้นที่ก็คือมีฐานเครือข่ายที่กว้าง หลากหลาย มีงบประมาณและนโยบายสนับสนุน เพียงแต่ต้องการความต่อเนื่องในการทำงานสามารถเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมมือกัน และปรับใช้เทคโนโลยีตามยุคสมัยอย่างเหมาะสม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมหนุน ให้ข้อเสนอแนะกันและกัน จึงเกิดภาพเด็กช่วยเด็ก ผู้ใหญ่ช่วยเด็ก ผู้ใหญ่ช่วยผู้ใหญ่ ข้ามพื้นที่ ข้ามองค์กร ข้ามแนวคิด

ร่วมสร้างความแตกฉานในการลดอุบัติเหตุสงขลา

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3782
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง