ภาคีเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางตำบลพรุพรีและตำบลบ้านนา สุราษฏร์ธานี

 • photo , 1300x640 pixel , 182,406 bytes.
 • photo , 1000x587 pixel , 93,501 bytes.
 • photo , 1000x592 pixel , 94,498 bytes.
 • photo , 663x960 pixel , 76,012 bytes.
 • photo , 1000x632 pixel , 97,792 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 158,732 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 176,664 bytes.
 • photo , 1300x640 pixel , 126,356 bytes.

ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ (สสว.๑๑)

ตามที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ในงานสร้างสุขภาคใต้ของตำบลพรุพี อำเภอบ้านาสาร และตำบลบ้านนา อำเภอบ้านาเดิม

เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นั้น  เพื่อให้การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงมีประสิทธิผล

สำนักงานเลขานุการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๑ จึงได้จัดประชุมเพื่อออก แบบระบบ และวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน

ศิริญา อยู่อำไพ  รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3598
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง