ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11 ครั้งที่ 3/2560

by kannapat @October,17 2017 13.47 ( IP : 110...146 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ เขต 11
 • photo , 720x379 pixel , 110,404 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 61,463 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 56,314 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 46,912 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 66,877 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 52,781 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 56,172 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 55,359 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 71,590 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 76,972 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 55,031 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 68,884 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 68,212 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 47,277 bytes.

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11 ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมท่าวัง 2 โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11 ครั้งที่ 3/2560 เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11 โดยมี กขป. เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ท่าน มีนายแพทย์วีรพงศ์ สกลกิติวัฒน์ ประธาน กขป. เขต 11 เป็นประธานในการประชุม

ในเวทีการประชุม ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มเติมยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชน ยุทธศาสตร์ด้านคนวัยทำงาน ยุทธศาสตร์ด้านคนสูงวัยและกลุ่มเปราะบาง และยุทธศาสตร์สาธารณสุขทางทะเล โดยมอบหมายให้คณะทำงานแต่ละยุทธศาสตร์ไปปรับปรุงเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ และนำเข้าสู่การรับรองยุทธศาสตร์ในการประชุมครั้งต่อไป นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพิ่มขึ้นอีก 3 ชุด เพื่อให้การดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 11เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Relate topics

Comment #1
Posted @May,05 2019 04.58 ip : 213...71

เงินด่วนออนไลน์ หรือสินเชื่อ นั้นหมายถึง อำนาจในการเข้าถึงการใช้สินค้าและบริการ โดยมีการสัญญาว่าจะต้องชดใช้คืนในอนาคต สินเชื่อหรือเงินด่วนออนไลน์นั้นอาจอยู่ในรูปแบบของสินค้าและบริการ หรือในรูปแบบของเงินก็ได้ พูดง่ายๆ เหมือนเป็นความเชื่อถือและไว้วางใจระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ในการให้สินค้า หรือการบริการนั้นไปใช้ก่อน โดยมีการกำหนดระยะเวลาการชำระคืนในอนาคต การสมัครสินเชื่อหรือเงินด่วนออนไลน์ไว้ใช้จะทำให้การใช้เงินมีสภาพที่คล่องขึ้น หมายถึงทรัพย์สินสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้รวดเร็ว ทำให้มีเงินหมุนเวียนในกิจการได้คล่องมากขึ้น และเพียงพอต่อการจับจ่ายซื้อของในชีวิตประจำวัน

ประเภทของเงินด่วนออนไลน์ (สินเชื่อ)

1.ตามลักษณะของผู้ใช้สินเชื่อ

2.ตามลักษณะรูปแบบการให้บริการ

3.ตามลักษณะการชำระคืน

4.ตามลักษณะของแหล่งที่มาสินเชื่อ

5.ตามระยะเวลาในการให้สินเชื่อ

6.ตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้

7.ตามหลักประกัน

แสดงความคิดเห็น

« 6458
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง