สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขเปิดสถาบันฯและบันทึกความร่วมมือจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข

 • photo , 720x540 pixel , 57,609 bytes.
 • photo , 720x480 pixel , 47,192 bytes.
 • photo , 720x480 pixel , 69,624 bytes.
 • photo , 720x480 pixel , 47,261 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 57,148 bytes.

เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพังงา สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพังงา  โดยสำนักเลขาสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข  จัดเวทีเปิดสถาบันฯและบันทึกความร่วมมือจัดตั้ง "สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข"

วันที่ 29 กันยายน 2563 สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ร่วมกับ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำการเปิดสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขครอบคลุมแหล่งเรียนรู้ 5 อำเภอของจังหวัดพังงา ประกอบด้วย 6 หลักสูตร คือ

หลักสูตร 1 "รวมคนสร้างเมืองตามแนวคิดพังงาแห่งความสุข"

หลักสูตร 2 "บ้านน้ำเค็ม : วางแผน ป้องกัน แก้ไข ภัยพิบัติด้วยชุมชน"

หลักสูตร 3 "รมณีย์ : จัดสรรทรัพย์ แบ่งปันสุข"

หลักสูตร 4 "มอแกลนทับตะวัน : เข้าใจพหุวัฒนธรรม สร้างสรรค์พลเมืองโลก"

หลักสูตร 5 "เกาะยาวน้อย : สู่ความสุขร่วมของคนในชุมชน" และหลักสูตร 6 "โคกเจริญ : สุขภาพดี วิถีโคกเจริญ"

โดยได้มีการลงนามความร่วมมือจัดตั้ง“สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข” ระหว่าง นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายไมตรี จงไกรจักร นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข อาจารย์อธิษฐาน์ คงทรัพย์ รองคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายอุทัย จินดาพล ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดพังงา

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ปาฐกถาพิเศษ “การเรียนรู้ชุมชนสู่การพัฒนาเมือง” พร้อมกับจัดเวทีเสวนา "บทเรียนรวมคนสร้างเมืองตามวิถีพังงาแห่งความสุข"

การเปิดสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแหล่งเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อทำหน้าที่ส่งต่อประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ถูกหล่อหลอมขึ้นโดยภาคประชาชน รวมทั้งเป็นเครื่องมือจุดประกายและให้แรงบันดาลใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้มีหัวใจและไฟที่พร้อมจะสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนสังคมที่ตนอยู่ให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน

cr. pr phangnga  สมาคมสื่อวิทยุโทรทัศน์พังงา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9506
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง