ตำบลบางสัก กันตัง พื้นที่ความร่วมมือขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะกลุ่มเปราะบางทางสังคมเขต ๑๒

 • photo , 1477x1108 pixel , 164,978 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 171,705 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 175,653 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 163,259 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 123,837 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 174,313 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 170,015 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 152,409 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 179,192 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 121,821 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 189,234 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 139,347 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 111,594 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 111,903 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 122,871 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 132,000 bytes.

"ตำบลบางสัก"

อีกพื้นที่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะกลุ่มเปราะบางทางสังคม ระหว่างกปข.เขต ๑๒ สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง/Node flagship สสส.ตรัง อบต.บางสัก นั่นคือ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ประสานแกนนำท้องถิ่น นำโดยนายกอบต. รองนายก ปลัด นักพัฒน์ ผญ. อสม./อพม. กศน. ร่วม ๓๐ คน โดยมีแกนนำต.ทุ่งต่อ สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังเข้าร่วม ทำความเข้าใจแนวคิดและร่วมกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยคืนข้อมูลกลุ่มเปราะบางฯจำนวน ๘๕ คนในพื้นที่ ๖ หมู่บ้าน ที่มีคนยากจน คนพิการ เป็นกลุ่มหลัก มีปัญหาด้านความยากจน ต้องการรายได้ อาชีพ การดูแลด้านสุขภาพ

ได้ข้อสรุปจัดตั้งคณะกรรมการกลางระดับตำบล นำโดยนายก กำนัน ผญ.ทุกหมู่บ้าน อสม./อพม. กศน. สภาองค์กรชุมชน ผู้นำศาสนา โรงเรียน และจะนัดทุกคนที่เกี่ยวข้องมาทำความเข้าใจและร่วมกำหนดแนวทางดำเนินการที่จะประกอบด้วยการจัดระบบข้อมูล การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ การจะตั้งกองทุนกลาง โดยประสานทางอำเภอ พมจ. อบจ.เข้าร่วมในการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมยังได้ร่วมฝึกการใช้แอพฯ iMed@home ติดตั้งและสมัครสมาชิก รวมถึงเรียนรู้การใช้งานเพื่อนำไปใช้เป็นระบบข้อมูลกลางต่อไป โดยมีกำนันตำบลทุ่งต่อมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน โดยตำบลทุ่งต่อมีเป้าหมายสำรวจข้อมูลคนพิการ ๑๕๐ คน ผู้สูงอายุ ๕๕๐ คนครอบคลุมประชากร ๑๐๐%

Relate topics

« 2178
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง