ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๖)

 • photo , 1000x667 pixel , 94,657 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 96,459 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 96,947 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 108,060 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 107,512 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 95,027 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 85,449 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 84,501 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 84,171 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 90,501 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 87,376 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 87,921 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 80,892 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 81,142 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 86,845 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 72,628 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 83,415 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 157,273 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 81,227 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 105,322 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 96,026 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 72,232 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 107,416 bytes.

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ครั้งที่ ๖ ณ ห้องประชุมของ รพ.ราษฎร์ยินดี ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ มีวาระสำคัญก็คือ การทบทวนแนวทางการดำเนินงานสานพลังการขับเคลื่อนงาน ๔ ประเด็นร่วม รวมไปถึงยุทธศาสตร์หลัก มีข้อสรุปการทำงาน ให้เดินหน้างานทั้ง ๔ ประเด็นไปพร้อมกัน ส่วนจะเข้มข้นหรือหนักเบาก็แล้วแต่ศักยภาพและโอกาส

รอบนี้มีกรรมการจากภาครัฐระดับผู้บริหารเข้าร่วมหลายท่าน แต่ละท่านได้เห็นโอกาสที่จะเชื่อมโยงงานของตนเข้ากับภาคีภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีการประสานงานระดับองค์กรต่อองค์กรมากขึ้น การปรับจูนแนวคิดในรอบนี้ทำให้ช่องว่างในส่วนที่มี เช่น บทบาทของกขป. หรือการทำงานในรูปแบบ soft power ได้เห็นแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นตามลำดับ

นำบทเรียนการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และการดำเนินงานโครงการเครือข่ายเมืองในเอเซียเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่มาร่วมแลกเปลี่ยน สะท้อนการบูรณาการงบประมาณโดยชุมชนและภาคีในพื้นที่ ซึ่งได้ผลกว่าการคาดหวังให้หน่วยงานส่วนกลางดำเนินการเอง และแนวทางการหา "ตัวจริง" ของแต่ละองค์กรมาทำงานร่วมกัน จะได้ผลมากกว่าแต่งตั้งกรรมการโดยไม่มีการคัดกรองคนทำงาน

มีหลายภารกิจหลังจากนี้ที่จะต้องทำ อาทิ mapping ภาคีทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการ เอกชน ประชาชน ของ ๔ ประเด็น คัดกรองคณะทำงานมาวางยุทธศาสตร์การทำงาน และเตรียมงาน kickoff ร่วมกันต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1474
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง