กขป.ชุดที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)

by Little Bear @26 ม.ค. 66 16:36 ( IP : 171...220 )

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12

"จังหวะก้าวโรงเรียนรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา"

@24 พ.ค. 66 17:08
"โรงเรียนรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา"วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ประเดิมนัดแรกของโรงเรียนรองรับสังคมสูงวัย แกนนำชุมชนก่อนวัย 60 รวม 30 คนของเทศบาลตำบลคลองแงะ อำเภอสะเดา ภายใต้การประสานของกองสวัสดิการสังคม มาทำความเข้าใจกรอบคิดสังคมสูงวัย โดยมีมูลนิธิชุมชนสงขลา

"อบรมการใช้ iMed@home เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล"

@24 พ.ค. 66 16:07
"อบรมการใช้ iMed@home เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล"วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ช่วงบ่ายคล้อยของวัน นายกวิชิต ทต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูลและทีมมีนโยบายดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต้องการใช้ระบบเยี่ยมบ้านของแอพ iMed@home เป็นเครื่องมือให้ อสม. ช่วยจัดเก็บข้อมูลทีมงานมูลนิ

"ประชุม กขป.เขต 12 ครั้งที่ 2/2566"

@24 พ.ค. 66 10:08
"ประชุม กขป.เขต 12 ครั้งที่ 2/2566"วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 โดยมีนพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ เป็นประธานการประชุม เป็นการจัดประชุม ณ ห้องประชุมอว.ส่วนหน้า ม.ราชภัฎสงขลาวิทยาเขตสตูล อ.ละงู จ.สตูล มีผู้เข้าร่วม 26 คน และผ่านระบบประชุมทางไกล 40

"กขป.เขต 12 on air ครั้งที่ 1: รองรับสังคมสูงวัย"

@15 พ.ค. 66 10:44
"กขป.เขต 12 on air ครั้งที่ 1 : รองรับสังคมสูงวัย"วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ประเดิมครั้งแรกด้วยการจัดเวทีผ่านระบบประชุมทางไกล และถ่ายทอดสดร่วมกับเครือข่ายสื่อสุขภาวะ เขต 12 และเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมประสานขับเคลื่อนการรองรับสังคมสูงวัยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สมัชชาจังหวั

ความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลกลางประชากรในพื้นที่จังหวัดสตูล

@12 พ.ค. 66 17:09
"MOU งานข้อมูลกลางจังหวัดสตูล"วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 อบจ.สตูลและกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล เป็นแม่งานชวนเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ 15 องค์กรร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลกลางประชากรในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวจังหวัดโดยมีตัวแทนคณะกรรม

เครือข่ายสื่อสุขภาวะเพื่อประชาชน เขต 12

@12 พ.ค. 66 17:06
เครือข่ายสื่อสุขภาวะเพื่อประชาชน เขต 12 จัดเวทีประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อ 7 จังหวัดภาคใต้เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม มูลนิธิชุมชนสงขลา อาคารชิดตายาแมนชั่น เลขที่ 73 ซอย 5 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เครือข่ายสื่อสุขภาวะเพื่อประชาชนเขต 12 ได้จัดเวทีประชุม เชื่อมโ

"ประชุมทีมประธานและเลขาฯ กขป.เขต 12"

@12 พ.ค. 66 15:51
"ประชุมทีมประธานและเลขาฯ กขป.เขต 12"วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน รองประธานทั้ง 2 ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ และเลขานุการสธ. สปสช. และสช.ร่วมหารือแนวทางดำเนินการงานในระยะต่อไป ณ ห้องประชุมสนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เข

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU จังหวัดชายแดนใต้ไร้ครรภ์วัยรุ่นภายในปี พ.ศ.2570

@9 พ.ค. 66 13:33
ทิศทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในบริบทพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้สถานการณ์ภาพรวมประเด็นการตั้งครรภ์วัยรุ่นพื้นที่ 3 จังหวัด โดย ดร.มุทริกา จินากุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา-ประเทศไทยมีตัวเลขแม่วัยใสอันดับที่ 14 พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภา

กลุ่มรักจังสตูลและภาคีพัฒนา จัดเสวนาสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 10 “สุขสตูล 10 ประการบนแผ่นดินอุทยานธรณีโลก”

@8 พ.ค. 66 12:47
กลุ่มรักจังสตูลและภาคีพัฒนา จัดเสวนาสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 10 โสุขสตูล 10 ประการ บนแผ่นดินอุทยานธรณีโลกโวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ที่โรงเรียนบ้านเกตรี ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูลนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมรับฟังข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดสตูล ในหัวข้อการ

"เปิดเวทีเรียนรู้ social lab พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมเมืองบ่อยาง"

@28 เม.ย. 66 16:25
"เปิดเวทีเรียนรู้ social lab พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมเมืองบ่อยาง"วันที่ 28 เมษายน 2566 สนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)จับมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) โดยการประสานงานของมูลนิธิชุมชนสงขลา ชวนภาคีเครือข่ายที่ทำงานในพื้นที่เมืองบ่อยาง ทน.สงขลาและในจังหวัดสงขลา มาร่วมแลกเปลี่ยน โดยมีนายก

ปิดเทอมสร้างสรรค์ที่พัทลุง กิจกรรมหลากหลายภาคีเครือข่าย สสส.

@27 เม.ย. 66 12:08
ปิดเทอมนี้ ไม่รู้จะไปไหน มีกิจกรรมดี ๆ เพียบกับเครือข่ายพัทลุงยิ้มวันที่ 22 เมษายน(1) ชวนน้องมา WORKSHOP ทำอาหารพื้นบ้าน(2) ชวนเด็กเข้าสวนสมรมนาพรุวันที่ 23 เมษายน(1) เก็บเกี่ยวมาเรียงเลียง(2) ชวนเด็กเล่นสีของแผ่นดิน26 เมษายน 2566(1) ครัวใต้ ใช่เลย! ชวนเด็กรู้จักแกงส้ม30 เม

ภาคีเครือข่ายตรังจัดเวที Kickoff ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์รองรับสังคมสูงวัยในระดับพื้นที่

@26 เม.ย. 66 14:48
Smart Ageing @Trangภาคีเครือข่ายตรังจัดเวที Kickoff ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์รองรับสังคมสูงวัยในระดับพื้นที่ โดยมี รอง ผวจ. นพ.สสจ. นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ นายก อบต. 20 แห่ง ผู้นำชุมชนท่องถิ่น 75 แห่ง และคณะสงฆ์ตรัง ร่วมแสดงพันธะสัญญา ประกาศร่วมกันในเวทีเพื่อดำเนินการจัดระบบรองรับสังคมสูงวัยในปี 256

ร่วมสร้างพื้นที่ให้ "ความตายสามารถพูดได้" ที่ "ชุมชนกรุณาตำบลพะตง" สงขลา

@26 เม.ย. 66 13:33
ผู้คนส่วนใหญ่ ต่างรับรู้ว่า ความตายคือการสูญเสีย เจ็บปวด ทรมาณ เป็นอัปมงคล น่าหวาดกลัว ผู้คนจึงต่างก็แกล้งลืม ว่าความตายต้องมาเยี่ยมเยือนเราแน่แท้สักวันหนึ่ง...ความกลัวที่ตามมาด้วยการหลีกเลี่ยง และความประมาทที่ตามมาด้วยการละเลย ไม่สนใจเรียนรู้รับมือกับความต

ความคืบหน้าแผนงานร่วมทุน (อบจ.และ สสส.) พื้นที่สตูล

@26 เม.ย. 66 12:21
วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.แผนงานร่วมทุนฯ อบจ.สตูล ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุน ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ชั้น 2) และประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงิน งวดที่1โดยมีนายสัมฤทธิ์

"เตรียม MOU 15 องค์กรความร่วมมือจังหวัดสตูล"

@26 เม.ย. 66 12:09
"เตรียม MOU 15 องค์กรความร่วมมือจังหวัดสตูล"วันที่ 25 เมษายน 2566 ต่อเนื่องจากการประชุมร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล โดยการนำของนายกอบจ.สตูล นำมาสู่การประชุมเตรียม MOU กับ 15 องค์กรเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ปวยในภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่างประชุมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกย่องเชิดชูภาคีในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

@19 เม.ย. 66 15:19
เวทีประชุม ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ยกย่องเชิดชูภาคีในพื้นที่ ภาคใต้ตอนล่าง 17-18 เมษายน 2566 ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาการดำเนินงาน ลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ สิ่งเสพติด ต้องใช้ คน ความรู้ กลไก และทักษะ ที่สำคัญ หัวใจคนต้องเป็นคนอาสา เพื่อขับเคลื่อนงานด้านนี้ ซ

ผู้ประกอบการผลิตผักและโรงพยาบาลรามันร่วมออกแบบการผลิตผักร่วมกับเกษตรกรที่ผลิตผักตามมาตรฐาน GAP

@18 เม.ย. 66 14:56
วันที่ 18 เมษายน 2566เวทีแรกพบอย่างเป็นทางการระหว่าง ผู้ประกอบการผลิตผักและโรงพยาบาลรามันโดยนำข้อมูลความต้องการผักของโรงพยาบาลมาออกแบบการผลิตผักร่วมกับเกษตรกรที่ผลิตผักตามมาตรฐาน GAP เกิดข้อตกลงสำคัญคือ1.สร้างช่องทางสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์ เพื่อสื่อสารระหว่างเกษตรกรและฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาล2.ให้

"ประชุมทีมเล็ก กขป.เขต 12"

@18 เม.ย. 66 12:08
"ประชุมทีมเล็ก กขป.เขต 12"วันที่ 18 เมษายน 2566 ประชุมทีมเล็ก กขป.เขต 12 หารือการประสานการขับเคลื่อนงานผ่านระบบประชุมทางไกล มีข้อสรุปสำคัญดังนี้1.ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ได้ประมวลข้อมูลแผนงานโครงการปี 2566 ของภาคีแต่ละภาคส่วนที่ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 5 ประเด็นขับเคลื่อนผ่านระบบสารสน

"ความร่วมมือพัฒนาระบบข้อมูลกลางกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดยะลา"

@11 เม.ย. 66 16:07
"ความร่วมมือพัฒนาระบบข้อมูลกลางกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดยะลา"วันที่ 11 เมษายน 2566 เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานด้านการพัฒนาข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดยะลา ในฐานะเลขานุการกขป.เขต12 นำเสนอระบบข้อมูลกลางเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ที่จะขยายผลกั

"เครือข่ายสื่อ กขป. เขต12"

@6 เม.ย. 66 11:33
"เครือข่ายสื่อ กขป. เขต12"วันที่ 6 เมษายน 2566 ประชุมทางไกลร่วมกับเครือข่ายสื่อชุมชน 7 จว.ภาคใต้ตอนล่าง ในนามของเครือข่ายสื่อกขป.เขต 12 หารือการทำงานร่วมกัน1)นำเสนอตัวอย่างผลงานสื่อ คลิปวิดีโอ โปสเตอร์ จม.ข่าว ทีมร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในเรื่องเสียง/อุปกรณ์ รูปแบบการนำเสนอ การตัดต่อ มีข้อเสนอ

หัวข้อทั้งหมด


ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12


เลขที่ 73 ถนนเพชรเกษม 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-221286 โทรสาร 074-221286