Mapping บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

photo  , 1000x563 pixel , 108,190 bytes.

บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

บุหรี่

ภาคีเครือข่ายประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

@June,14 2019 11.11
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ได้มีการรวบรวมข้อมูลภาคีเครือข่ายประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วยชื่อองค์กรภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบทบาทภารกิจโครงการที่ดำเนินการและที่อยู่องค์กรสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบ

กลไก พชอ.กับความร่วมมือเพื่อการเลิกบุหรี่

@May,30 2019 19.41
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 ร่วมแสดงความยินดีกับทีมงานครอบครัวสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ที่ร่วมด้วยช่วยกันจนได้รับรางวัล พชอ.ดีเด่นระดับภาคใต้ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปีนี้ขอชวนภาคีเครือข่ายไปร่วมเรียนรู้ในโอกาสต่อไปเพื่อร่วมแก้ปัญหาบุหรี่อย่างยั

ปอดของโลกปลอดภัยเริ่มต้นที่ครอบครัวปลอดบุหรี่

@May,26 2019 14.53
ปอดของโลกปลอดภัยจากควันบุหรี่เริ่มต้นที่ครอบครัวจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี๒๕๕๗ ได้ระบุว่าประชากรหญิง ๓๓ ล้านคน พบหญิงไทย ๘ ล้านคน ได้รับผลกระทบจากบุหรี่มือสองที่บ้าน ๕๑.๓ ล้านคน ได้รับควันบุหรี่มือสองในที่ทำงานข้อมูลของ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธนกิจ พบวัยรุ่นหญิงสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก ๒ % ในปี ๒

กลไก Node ขนาดเล็ก สสส.ตรัง กลไกสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่

@May,25 2019 22.01
กลไก Node ขนาดเล็ก สสส.ตรัง กลไกสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่เขียนโดย เชภาดร จันทร์หอมสรุปจากเวทีสะท้อนผลลัพธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กและโครงการเปิดรับทั่วไปตอนที่ 1 โค้งสุดท้ายเผลอแปปเดียวก็เข้าเดือนที่ 10 ของการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กและโครงการเปิ

ที่นี่บ้านดอน ร่วมแก้ปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน

@May,14 2019 16.51
บ้านดอน ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีอีกพื้นที่ชุมชนร่วมแก้ปัญหาและลงมือจัดการจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนปัญหาของชุมชน คนในชุมชนร่วมค้นหาข้อมูลและระดมความคิดร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยชุมชนกัลยา เอี่ยวสกุล รายงาน

ถอดบทเรียนบ้านกันใหญ่ จากงดเหล้าเข้าพรรษาสู่งดเหล้าตลอดชีวิต

@May,06 2019 14.53
เวทีสรุปโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา สู่การงดเหล้าตลอดชีวิต ของชุมชนบ้านกันใหญ่ อ.รัตตภูมิ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562ถือเป็นอีกชุมชนที่มีใจและทุ่มเทพลังกับการทำงานลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าอย่างเข้มแข็ง เริ่มจากช่วงก่อนเข้าพรรษาเมื่อปีที่ผ่านมา ที่นายอำเภอของอำเภอรัตตภูมิ (คุณพิมธาดา) เจ้าหน้าที

กติกาชุมชน หัวใจการขับเคลื่อนงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าใต้ล่าง

@May,05 2019 15.10
เวทีถอดบทเรียนงานชุมชน สคล ใต้ล่างแต่ละชุมชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ต่างมีจุดเด่น มีบทเรียนดี ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันงานชุมชนจะยั่งยืนเมื่อเกิด โชุมชนจัดการตนเองโ ซึ่ง โชมรมคนหัวใจเพชรโ จะเป็นกลไกขับเคลื่อนในเรื่องนี้เป้าหมายเชิงรูปธรรมคือการเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานระดับชุมชน

ชวนพี่น้องเลิกบุหรี่ ภารกิจร่วมการจัดการสุขภาพตำบลนาทอน

@May,03 2019 21.22
ชวนพี่น้องเลิกบุหรี่ ภารกิจร่วมการจัดการสุขภาพตำบลนาทอนเขียนโดย สมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถวันนี้คณะกรรมการจาก 8 มัสยิดในตำบลนาทอน ร่วมกันเตรียมการต้อนรับ เดือนรอมฎอนอันประเสริฐแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหลายๆ มิติ มีคุณหมอจากโรงพยาบาลทุ่งหว้า มาร่วมให้ความรู้เรื่องการจัดการสุขภาพกรรมการอิสลามจั

Songkhla Big Move อีกก้าวย่างสำคัญร่วมขับเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุทางถนน

@May,02 2019 15.00
Songkhla Big Moveเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอุบัติเหตุและความปลอดภัยบนถนนอยู่คู่กับสังคมไทยไปแล้ว ทุกเทศกาลวันหยุดกลายเป็นช่วงตายหมู่ มีผู้สูญเสียนับร้อยนับพัน ไม่เว้นแม้แต่ภาพรวมต่อไปสงขลาตลอดเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมามีการสูญเสียชีวิตต่อปีราว ๖๐๐ คน ปัจจุบันลดเหลือเกือบสี่ร้อยคน สถิติมีแนวโน้มลดลงแต่

ลดปัจจัยเสี่ยง ๑ ใน ๔ ยุทธศาสตร์ ภารกิจร่วมของภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒

@April,24 2019 20.21
"ลดปัจจัยเสี่ยง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ประชุมอนุกรรมการและภาคีประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ จัดทำแผนบูรณาการ ประสานภาคีและกิจกรรมโครงการที่จะร่วมมือกันดำเนินการในช่วงปี ๒๕๖๒ พร้อมกับข้อเสนอแนะการทำงานเพื่อสร้างต้วแบบในพื่นที่เขต ๑๒ พบการ

สมัชชาสุขภาพตรังร่วมขับเคลื่อนประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

@April,19 2019 19.27
สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังร่วมขับเคลื่อนประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงเล่าโดย สุวณี สมาธิวันที่ 19 เมษายน 2562 ร่วมกิจกรรมถวายความรู้ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อแก่พระสงฆ์และสามเณร วัดไร่พรุเรื่องเล่าประสบการณ์ตรงจากลุงวิชิต คงจันทร์ เกือบตายจากบุหรี่หากย้อนเวลากลับได้ ไม่สูบบุหรี่แ

ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

@October,29 2018 19.43
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการภาคีประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง ที่มีทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ เอกชน ประชาสังคม ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ ประเด็นร่วมของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ณ สยามนครินทร์หาดใหญ่พบว่ายังมีช่องว่างการทำงานมากมาย ผู้เสพยังไม่ได้ลดลง ภาคใต้เขต ๑๑

Mapping บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

@March,16 2018 15.33
บุหรี่และปัจจัยเสี่ยงข้อมูลหัวข้อ 1.row>.col {width: 30%; margin:32px 1.3%;}.row>.col h3 {color:#fff; padding:8px; border-radius: 8px; padding: 16px; margin-bottom: 8px;}.row>.col:nth-child(1) h3 {background:green;}.row>.col:nth-child(2) h3 {background:blue;}.row>.col:nth-child(3) h3 {

ข้อมูล