บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

"สงขลาเตรียมเวทีโรงเรียนและเยาวชนเอาชนะภัยท้องถนน" เมื่ออุบัติเหตุเป็นเรื่องของทุกคนร่วมเปลี่ยนคนดูมาเป็นคนเล่น

@September,13 2019 22.30
"สงขลาเตรียมเวทีโรงเรียนและเยาวชนเอาชนะภัยท้องถนน"ประชุมคณะทำงาน Songkhla Big Move ที่สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ได้ข้อสรุปจัดเวทีใหญ่ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุุม สวนประวัติศาสตร์ อ.เมือง จ.สงขลาโดยใช้ชื่อว่า "Songkhla Big Move : หนุนเสริมโรงเรียนและเยาว

ดลเลาะ เดเจะหวัง ต้นแบบอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ : ผมเลิกสูบบุหรี่เพราะคนในครอบครัว

@September,10 2019 22.25
นายดลเลาะ เดเจะหวัง(บังเล๊าะ) อายุ 55 ปี อาชีพทำสวน กล่าวว่าตนเองเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ 18 ปี เพราะตอนนั้นเป็นวัยที่อยากรู้ อยากลอง จึงคิดอยากลองสูบบุหรี่ ทำให้ตัวเองติดบุหรี่ตั้งแต่นั้นมา คนในครอบครัว ภรรยาและลูกก็บอกให้เลิกสูบหรี่หลายครั้งแล้ว ตนเองก็นิ่งเฉยในช่วงกลางปี 2560 ชุมชนบ้าน

เครือข่าย Songkhla Big Move ร่วมสร้างความแตกฉานด้านอุบัติเหตุ อำเภอเทพา

@September,10 2019 20.33
"ร่วมสร้างความแตกฉานด้านอุบัติเหตุ อำเภอเทพา"นัดทีมงานและเครือข่ายโรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อำเภอเทพา นำโดยปภ.สาขาเทพา ปภ.สาขาระโนด สถานีตำรวจ รพ.เทพา ตัวแทนผู้ประกอบการรถรับส่ง ผู้บริหารโรงเรียน ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ โดยมีปลัดอาวุโส ท่านศรายุทธ เจียรมาศ ตัวแทนพชอ.เทพาให้เกียรติมาร่วมสภาพปัญหาด้า

อุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอระโนด : พื้นที่นำร่อง Songkla Big Move ภายใต้โครงการ Thailand Big Move

@September,09 2019 18.58
"อุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอระโนด"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองเรียนรู้การดูแลความปลอดภัยของนักเรียนจากปัญหาอุบัติเหตุและจราจรของโรงเรียนระโนดวิทยา ซึ่งเป็น ๑ ใน ๒ โรงเรียนเป้าหมายของโครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน จังหวัดสงขลาทีมงานลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าสังเกตการณ์พฤติกรรม

งานพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำเยาวชนแกนนำและลานสร้างสรรค์ สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ จังหวัดตรัง

@September,05 2019 19.23
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม โ 1 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมวัชรี โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรังประชาคมเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำเยาวชนแกนนำ และลานสร้างสรรค์ สนุกได้ไรแอลกอฮอล์ ภายใต้โครงการประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดตรัง ซึ่งสนั

Songkhla Big Move ร่วมใจสู้ภัยบนท้องถนนไปกับเครือข่าย Thailand Big Move เฟส ๒

@August,29 2019 20.13
"ภัยบนท้องถนน"อีกงานที่เข้าไปช่วย ทีม songkhla big move งานลดอุบัติเหตุที่มีหลายเครือข่าย นำโดยปภ.จังหวัด ประชาคมงดเหล้า เข้าสู่เฟสที่ ๒ ดำเนินการในพื้นที่ ๒ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอระโนด และเทพา โดยมีปภ.สาขามาร่วมวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประชุมทีม ร่วมกำหนดแนวทางดำเนินการ ค่อยๆหลอมรวมความคิดข

ช่วยชมเชียร์ระหว่างพรรษาที่บ้านกันใหญ่ สงขลา

@August,26 2019 08.46
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวทีช่วย ชม เชียร์ ระหว่างพรรษากิจกรรม เช็คอิน กินกาแฟ แชร์เรื่องเหล้า ครั้งที่ 2 ณ บ้านกันใหญ่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลากิจกรรมนี้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อดื่มเหล้าจะส่งร้ายกับร่างกายอย่างไรบ้าง โดยนำตับหมูมา 2 ชิ้น แช่เหล้า 1 ชิ้น แช่น้ำ 1 ชิ้น เมื่อตับแช่อยู่ในเหล้านานๆ เนื้อเยื่

ส่งกำลังใจสมาชิกโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาที่บ้านป่าเล พัทลุง

@August,26 2019 08.40
วันที่ 24 ส.ค. 62 สคล.พัทลุง จัดเวที ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ชุมชนบ้านป่าเล หมู่ที่ 7 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงแชร์เรื่องราวย้อนกลับไปเหตุผลที่เริ่มดื่ม และเหตุผลที่เข้าร่วมโครงการงดเหล้าครบพรรษา แรงจูงใจที่จะอยู่ให้ครบพรรษาและเลิกต่อตลอดชีวิตความเปลี่ยนแปลงหลั

ช่วยชมเชียร์ ให้กำลังใจผู้เข้าร่วม ลด ละ เลิกบุหรี่ที่บ้านกาหมิง ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล

@August,26 2019 08.36
วันที่ 24 สิงหาคม 2562 สคล.สตูล จัดเวทีช่วยชมเชียร์ ให้กำลังใจผู้เข้าร่วม ลด ละ เลิกบุหรี่บอกเล่าประสบการณ์ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่ผ่านมา และ แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมลด ละเลิกบุหรี่.รวมถึงการเปลี่ยนแปลง จากการ ลด ละ เลิกบุหรี่. ตั้งแต่ เดือน พ.ค. จนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านตนเอง ด้านสังคม

รวมพลังเป็นกำลังใจผู้เลิกบุหรี่นราธิวาส

@August,26 2019 08.30
วันที่ 23 ส.ค. 2562 ณ ห้องประชุม อบต.ศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง และแกนนำขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยงด้านบุหรี่ 4 ชุมชน ได้แก่1.ชุมชนศาลาเชือก2.ชุมชนบาเดาะมาตี3.ชุมชนยูโย4.ชุมชนท่าแพรกร่วมประชุมออกแบบ

โครงการ สจรส.ภาคใต้

@August,21 2019 11.01
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ได้มีการจัดทำ Mapping พื้นที่ปฏิบัติการโครงการ สจรส.ภาคใต้ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล จังหวัด พื้นที่ดำเนินการ ชื่อโครงการกิจกรรมเด่น งบประมาณ/แหล่งทุน สถานที่ติดต่อ ผู้ประสานงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟด์แนบ

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเขต ๑๒

@August,21 2019 10.46
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ได้มีการจัดทำ Mapping พื้นที่ปฏิบัติการโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเขต ๑๒โดยข้อมูลประกอบด้วยจังหวัด พื้นที่ดำเนินการ ชื่อองค์กรรับผิดชอบชื่อโครงการ กิจกรรมเด่น งบประมาณ/แหล่งทุนสถานที่ติดต่อ ผู้ประสานงาน

โครงการ สสส.ในพื้นที่เขต ๑๒

@August,21 2019 10.29
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ได้มีการจัดทำMapping ข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการโครงการ สสส.ในพื้นที่เขต ๑๒ ซึ่งโครงการภายใต้ สสส.ประกอบด้วยข้อมูลจังหวัด พื้นที่ดำเนินงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ และผู้ประสานงานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ ตามเอกสารแนบ

ภาคีเครือข่ายประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

@June,14 2019 11.11
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒ได้มีการรวบรวมข้อมูลภาคีเครือข่ายประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วยชื่อองค์กรภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบทบาทภารกิจโครงการที่ดำเนินการและที่อยู่องค์กรสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบ

กลไก พชอ.กับความร่วมมือเพื่อการเลิกบุหรี่

@May,30 2019 19.41
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 ร่วมแสดงความยินดีกับทีมงานครอบครัวสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ที่ร่วมด้วยช่วยกันจนได้รับรางวัล พชอ.ดีเด่นระดับภาคใต้ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปีนี้ขอชวนภาคีเครือข่ายไปร่วมเรียนรู้ในโอกาสต่อไปเพื่อร่วมแก้ปัญหาบุหรี่อย่างยั

ปอดของโลกปลอดภัยเริ่มต้นที่ครอบครัวปลอดบุหรี่

@May,26 2019 14.53
ปอดของโลกปลอดภัยจากควันบุหรี่เริ่มต้นที่ครอบครัวจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี๒๕๕๗ ได้ระบุว่าประชากรหญิง ๓๓ ล้านคน พบหญิงไทย ๘ ล้านคน ได้รับผลกระทบจากบุหรี่มือสองที่บ้าน ๕๑.๓ ล้านคน ได้รับควันบุหรี่มือสองในที่ทำงานข้อมูลของ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธนกิจ พบวัยรุ่นหญิงสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก ๒ % ในปี ๒

กลไก Node ขนาดเล็ก สสส.ตรัง กลไกสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่

@May,25 2019 22.01
กลไก Node ขนาดเล็ก สสส.ตรัง กลไกสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่เขียนโดย เชภาดร จันทร์หอมสรุปจากเวทีสะท้อนผลลัพธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กและโครงการเปิดรับทั่วไปตอนที่ 1 โค้งสุดท้ายเผลอแปปเดียวก็เข้าเดือนที่ 10 ของการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กและโครงการเปิ

ที่นี่บ้านดอน ร่วมแก้ปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน

@May,14 2019 16.51
บ้านดอน ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีอีกพื้นที่ชุมชนร่วมแก้ปัญหาและลงมือจัดการจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนปัญหาของชุมชน คนในชุมชนร่วมค้นหาข้อมูลและระดมความคิดร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยชุมชนกัลยา เอี่ยวสกุล รายงาน

ถอดบทเรียนบ้านกันใหญ่ จากงดเหล้าเข้าพรรษาสู่งดเหล้าตลอดชีวิต

@May,06 2019 14.53
เวทีสรุปโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา สู่การงดเหล้าตลอดชีวิต ของชุมชนบ้านกันใหญ่ อ.รัตตภูมิ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562ถือเป็นอีกชุมชนที่มีใจและทุ่มเทพลังกับการทำงานลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าอย่างเข้มแข็ง เริ่มจากช่วงก่อนเข้าพรรษาเมื่อปีที่ผ่านมา ที่นายอำเภอของอำเภอรัตตภูมิ (คุณพิมธาดา) เจ้าหน้าที

กติกาชุมชน หัวใจการขับเคลื่อนงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าใต้ล่าง

@May,05 2019 15.10
เวทีถอดบทเรียนงานชุมชน สคล ใต้ล่างแต่ละชุมชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ต่างมีจุดเด่น มีบทเรียนดี ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันงานชุมชนจะยั่งยืนเมื่อเกิด โชุมชนจัดการตนเองโ ซึ่ง โชมรมคนหัวใจเพชรโ จะเป็นกลไกขับเคลื่อนในเรื่องนี้เป้าหมายเชิงรูปธรรมคือการเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานระดับชุมชน

ชวนพี่น้องเลิกบุหรี่ ภารกิจร่วมการจัดการสุขภาพตำบลนาทอน

@May,03 2019 21.22
ชวนพี่น้องเลิกบุหรี่ ภารกิจร่วมการจัดการสุขภาพตำบลนาทอนเขียนโดย สมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถวันนี้คณะกรรมการจาก 8 มัสยิดในตำบลนาทอน ร่วมกันเตรียมการต้อนรับ เดือนรอมฎอนอันประเสริฐแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหลายๆ มิติ มีคุณหมอจากโรงพยาบาลทุ่งหว้า มาร่วมให้ความรู้เรื่องการจัดการสุขภาพกรรมการอิสลามจั

Songkhla Big Move อีกก้าวย่างสำคัญร่วมขับเคลื่อนงานลดอุบัติเหตุทางถนน

@May,02 2019 15.00
Songkhla Big Moveเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอุบัติเหตุและความปลอดภัยบนถนนอยู่คู่กับสังคมไทยไปแล้ว ทุกเทศกาลวันหยุดกลายเป็นช่วงตายหมู่ มีผู้สูญเสียนับร้อยนับพัน ไม่เว้นแม้แต่ภาพรวมต่อไปสงขลาตลอดเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมามีการสูญเสียชีวิตต่อปีราว ๖๐๐ คน ปัจจุบันลดเหลือเกือบสี่ร้อยคน สถิติมีแนวโน้มลดลงแต่

ลดปัจจัยเสี่ยง ๑ ใน ๔ ยุทธศาสตร์ ภารกิจร่วมของภาคีเครือข่ายเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๑๒

@April,24 2019 20.21
"ลดปัจจัยเสี่ยง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ประชุมอนุกรรมการและภาคีประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ จัดทำแผนบูรณาการ ประสานภาคีและกิจกรรมโครงการที่จะร่วมมือกันดำเนินการในช่วงปี ๒๕๖๒ พร้อมกับข้อเสนอแนะการทำงานเพื่อสร้างต้วแบบในพื่นที่เขต ๑๒ พบการ

สมัชชาสุขภาพตรังร่วมขับเคลื่อนประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

@April,19 2019 19.27
สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังร่วมขับเคลื่อนประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยงเล่าโดย สุวณี สมาธิวันที่ 19 เมษายน 2562 ร่วมกิจกรรมถวายความรู้ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อแก่พระสงฆ์และสามเณร วัดไร่พรุเรื่องเล่าประสบการณ์ตรงจากลุงวิชิต คงจันทร์ เกือบตายจากบุหรี่หากย้อนเวลากลับได้ ไม่สูบบุหรี่แ

ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

@October,29 2018 19.43
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการภาคีประเด็นบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง ที่มีทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ เอกชน ประชาสังคม ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ ประเด็นร่วมของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ ณ สยามนครินทร์หาดใหญ่พบว่ายังมีช่องว่างการทำงานมากมาย ผู้เสพยังไม่ได้ลดลง ภาคใต้เขต ๑๑

บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง

@March,16 2018 15.33
ActivityKnowledgeMappingdiv.photo-single {width: 100%;}div.photo img {padding: 0; border: none;}.home.-news .widget-item {margin: 32px 0;}.row>.col {width: 30%; margin:32px 1.3%;}.row>.col h3 {color:#fff; padding:8px; border-radius: 8px; padding: 16px; margin-bottom: 8px;}.ro

องค์ความรู้ - Knowledge

กลไก พชอ.กับความร่วมมือเพื่อการเลิกบุหรี่

@May,30 2019 19.41
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 ร่วมแสดงความยินดีกับทีมงานครอบครัวสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ที่ร่วมด้วยช่วยกันจนได้รับรางวัล พชอ.ดีเด่นระดับภาคใต้ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปีนี้ขอชวนภาคีเครือข่ายไปร่วมเรียนรู้ในโอกาสต่อไปเพื่อร่วมแก้ปัญหาบุหรี่อย่างยั

ถอดบทเรียนบ้านกันใหญ่ จากงดเหล้าเข้าพรรษาสู่งดเหล้าตลอดชีวิต

@May,06 2019 14.53
เวทีสรุปโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา สู่การงดเหล้าตลอดชีวิต ของชุมชนบ้านกันใหญ่ อ.รัตตภูมิ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562ถือเป็นอีกชุมชนที่มีใจและทุ่มเทพลังกับการทำงานลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าอย่างเข้มแข็ง เริ่มจากช่วงก่อนเข้าพรรษาเมื่อปีที่ผ่านมา ที่นายอำเภอของอำเภอรัตตภูมิ (คุณพิมธาดา) เจ้าหน้าที